twee lege stoelen tegenover elkaar in het spotlicht

Kunnen politici nog denken en handelen op lange termijn?

ETION organiseert in het najaar een reeks gesprekken met politici. Het uitgangspunt is de vaststelling dat beleidsverantwoordelijken anno 2023 maar moeizaam komen tot denken en handelen op lange termijn. We leggen hen enkele lastige vragen voor over hun specifieke beleidsdomein.

Vincent Van Peteghem
Vincent Van Peteghem

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën bijt op 6 september de spits af. We zoeken met hem uit of er ooit nog een grondige fiscale hervorming komt. Welke zijn de basisprincipes en axioma’s waarop zo’n hervorming moet worden gebaseerd? En bovenal, hoe creëren we draagvlak voor zo’n grote hervorming?

Johan Van Overtveldt
Johan Van Overtveldt (©Emy Elleboog)

 

Met Europees parlementslid Johan Van Overtveldt duiken we in het vraagstuk overheid versus markt. We doen dat op basis van de rol van het bedrijfsleven in de samenleving. Had Milton Friedman gelijk dat het enige doel van ondernemingen is om winst te maken? Hoe ver moet de overheid ingrijpen om maatschappelijk verantwoord ondernemen af te dwingen?

Conner Rousseau
Conner Rousseau (©Bob Van Mol)

 

Op  20 oktober nemen we samen met Conner Rousseau, voorzitter Vooruit, het sociaal contract tussen burger, politiek en overheid onder de loep. Hoe leggen we een dam tegen de groeiende polarisering en verzuring in onze samenleving? Is er nood aan een deontologische code voor het politiek discours? Niet alleen tussen politici onderling maar ook over hoe het beleid omgaat met het middenveld en de belangengroepen?

 

Tinne Van der Straeten
Tinne Van der Straeten (©Jesse De Meulenaere)

We ontrafelen met minister van Energie Tinne Van der Straeten de knoop van het energievraagstuk. Gegarandeerde, betaalbare én groene energie voor iedereen in een economie die transformeert naar koolstofneutraliteit? Is dat geen utopie? Hoever mag de overheid gaan in het sturen van ons gedrag en het afdwingen van deze transitie? Welke waarden en normen hanteren we daarbij?

Mathias De Clercq
Mathias De Clercq (©Jonas Lampens)

 

Tot slot vertelt burgemeester Mathias De Clercq vertelt hoe hij de ambities van Gent op vele vlakken met elkaar probeert te verzoenen. Hoe denkt de stad de transitie naar een circulaire economie te gaan maken? Welke rol moet de ambitie om een technologiehoofdstad te worden, daarin spelen? Hoe kan de havenfunctie verzoend worden met die twee doelstellingen? En is er dan nog plaats voor de ambitie om in 2030 culturele hoofdstad van Europa te worden?

Meer info