Bert Smits

Hooggeschoolden aan de zijlijn

Het project is op de sporen gezet door De Overmolen, een pluralistische vzw die projecten ontwikkelt voor mensen die door de mazen van het sociale vangnet vallen in een stedelijke context. Job@Ubuntu wil hoogopgeleiden van Afrikaanse afkomst duurzaam toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Diploma’s

België telt bij benadering 250.000 mensen van Afrikaanse afkomst. Een studie door de Koning Boudewijnstichting leert dat de werkloosheid bij hen vier keer (eerste generatie) tot drie keer (tweede generatie) hoger ligt dan voor de algemene populatie. Van wie wel werken, zijn 56 procent tewerkgesteld in een niveau lager dan hun diploma. Nochtans haalde zowat de helft van die 250.000 een hoger diploma in België en 16% haalde dat in een land waarvan de diploma’s erkend worden in ons land. Dat één op drie een niet-erkend diploma heeft, verklaart het probleem nauwelijks.

Werkgevers werpen soms onbedoeld drempels op doordat ze zich niet bewust zijn van de problematiek.

Bert Smits leerde uit een bevraging van de doelgroep dat het probleem multifactorieel is. Een deel van die factoren ligt bij de doelgroep, de toases (travailleurs d’origine Africains sans emploi), een ander deel bij de arbeidsmarkt, de verwachtingen van werkgevers, bij toeleiders etc. Job@Ubuntu ging in gesprek met al die stakeholders. Bert Smits: “Voor de toases zien we alvast dat ze hun zelfbeeld moeten bijstellen. Wie zichzelf niet voldoende waardeert, komt minder sterk naar de arbeidsmarkt. Ook belangrijk is hun netwerk, dat niet altijd de juiste connecties legt met mogelijkheden. Bovendien spelen ook nog cultuurverschillen zodra toases effectief in een bedrijf terechtkomen.”

Lees het volledige artikel in het septembernummer van Ondernemen.