verschillende generaties op de wervloer

Generatiebewust leidinggeven

Sabine Goossens, senior consultant bij Acerta, heeft het in deze video over generatiebewust leidinggeven. Een generatie is een categorie van mensen die geboren zijn in dezelfde periode met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen overstijgen. We zijn met andere woorden een product van de omgeving en de tijdsgeest waarin we opgroeien. Momenteel is generatie Z de jongste generatie op de werkvloer, de oudste is generatie X.

Als we uitzoomen en naar een grote groep mensen kijken, dan zien we de dominante kenmerken van een generatie. Sabine vergelijkt een aantal kenmerken van de ouderen en jongeren op het vlak van waarden en verwachtingen, communicatie, leerstijl, het omgaan met informatie, leiderschap en technologie.

Ze geeft ook nog 4 manieren mee om de generatiekloof op de werkvloer te dichten.