illustratie: wereldbol met kraantje in de hand

Dreigend watertekort

"Bedrijven en burgers schatten nu het gevaar op een overstroming hoger in. Dat is logisch omdat tot nu toe de gevolgen van te veel water en overstromingen al zeer concreet zijn. Heel wat bedrijven hebben hun productie moeten stilleggen. Dat is bij mijn weten in België nog nooit gebeurd als gevolg van een watertekort. Toch wijzen de droge zomers sinds 2018 nadrukkelijk op een verhoogd risico dat bedrijven straks onvoldoende water zullen hebben voor hun productieprocessen", zegt Tom D’Haeyer van Antea Group.

Tom D'Haeyer: "Bedrijven doen er goed aan een waterstrategie uit te werken waarbij risico’s en oplossingen worden geïdentificeerd. In de geest van water stewardship kan die ook verder streven naar groei en waardecreatie. Zo’n strategie vereist wel een samenwerking tussen bedrijven onderling, de overheid en de hele maatschappij. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid voor water opnemen. Het houdt ook in dat alle stakeholders acties ondernemen waarvan ze niet meteen de vruchten plukken, maar die wel in het voordeel zijn van iedereen."

Een groot deel van Vlaanderen ligt in het Scheldebekken en dat is binnen Europa een van de gevoeligste streken voor waterstress.

Waterstress

“Een groot deel van Vlaanderen ligt in het Scheldebekken en dat is binnen Europa een van de gevoeligste streken voor waterstress: er bestaat een onevenwicht tussen de beschikbaarheid en het gebruik van water. Wanneer we dan een droog jaar hebben, wordt het tekort al snel kritisch”, zegt Alexander De Ruijter, adviseur geïntegreerd waterbeleid bij Antea Group.

Op beleidsniveau werden al heel wat initiatieven genomen om de waterproblematiek aan te pakken. Bedrijven kunnen een waterscan laten maken om zicht te krijgen op hun eigen situatie en ze kunnen genieten van subsidieprogramma’s van de Blue Deal wanneer ze oplossingen implementeren. Het is opmerkelijk dat dezelfde maatregelen een oplossing bieden, zowel voor overstromingen als voor watertekorten. De essentie is dat het regenwater beter zo lang mogelijk ter plaatse wordt tegengehouden door het te bufferen en te laten infiltreren. Zo vermijd je dat water snel wordt afgevoerd en dan verdwijnt. Na infiltratie in de bodem ligt het dan klaar voor later gebruik, ook tijdens periodes van droogte.

Lees het volledige artikel in Ondernemen, september 2022.