Denktank & expertenpool

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. 

Naast het het kernteam van de denktank: hoofdeconoom Geert Janssens, businessfilosoof Jochanan Eynikel en toekomstdenker Hans Diels bestaat deze pool uit expert onderwijs Serge Huyghe en enkele externe experten. Momenteel zijn dat Rogier De Langhe, Hans Verboven & Philip Verhaeghe.

De kennis en expertise van deze externe personen sluit aan bij de thema's waarrond ETION denktank werkt. De externe experts ontwikkelen namens ETION en in overleg met het kernteam inhoudelijke bijdragen: artikels, blogs, inspiratienota's, lezingen, workshops...