Denktank & expertenpool

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. 

Naast het het kernteam van de denktank: hoofdeconoom Geert Janssens, businessfilosoof Jochanan Eynikel en expert leiderschap Annelies Boecxstaens bestaat deze pool enerzijds uit enkele interne mensen (Serge Huyghe & Hans Diels) en anderzijds uit enkele externe experten. Momenteel zijn dat Rik De Wulf, Rogier De Langhe, Hans Verboven & Philip Verhaeghe.

De kennis en expertise van deze externe personen sluit aan bij de thema's waarrond ETION denktank werkt. De externe experts ontwikkelen namens ETION en in overleg met het kernteam inhoudelijke bijdragen: artikels, blogs, inspiratienota's, lezingen, workshops...

Hans Verboven

Hans Verboven
expert duurzaamheid & optimalisatie (extern)

Philip Verhaeghe

Philip Verhaeghe
expert deugdelijk bestuur (extern)

Rogier De Langhe

Rogier De Langhe
expert Wetenschap & innovatie (extern)