Denktank & experten pool

Om het expertisedomein en de draagkracht van onze denktank te verruimen werd beslist een expertenpool op te richten. 

Naast het het kernteam van de denktank: hoofdeconoom Geert Janssens en Businessfilosoof Jochanan Eynikel bestaat deze pool enerzijds uit enkele interne mensen (Serge Huyghe & Hans Diels) en anderzijds uit enkele externe experten. Momenteel zijn dat Rik De Wulf, Rogier De Langhe, Hans Verboven & Philip Verhaeghe.

De kennis en expertise van deze externe personen sluit aan bij de thema's waarrond ETION denktank werkt. De externe experts ontwikkelen namens ETION en in overleg met het kernteam inhoudelijke bijdragen: artikels, blogs, inspiratienota's, lezingen, workshops...