Wies Pairoux

Loonspanning in perspectief

Toplonen en loonverschillen zijn een prominent nieuwsitem geworden. Nu de crisis toeslaat en een collectieve verarming dreigt, neemt de intolerantie tegenover veelverdieners hand over hand toe. Maar hoe groot zijn de loonverschillen in België werkelijk en zijn ze omvangrijker dan bij onze buren? We staan stil bij de wenselijkheid van een gezonde loonspanning en tonen aan dat de heisa over toplonen volledig voorbij gaat aan het veel belangrijker debat over het loonvormingsproces in onze economie. Download de volledige nota [PDF, 8 blz. 374 kB]