Trends

De werknemer werkt mee

"De tijd dat in de bedrijven een kloof bestond tussen de directie of het management en de rest van het personeel is voorbij. Het soms patriarchale model dat enkel werd doorbroken door het overleg met vakbonden in de ondernemingsraad is verleden tijd. Werknemers worden meer en meer betrokken bij de werking van het bedrijf", aldus Trends van 30 mei 2019 n.a.v. een  gezamenlijke enquête van ETION en hr-dienstenbedrijf ACERTA.

"Bedrijven, kom uit je kot"

“Bedrijven, kom uit je kot”, zo roept Jochanan Eynikel op in een artikel in Trends van 8 juni. “Zet je deuren open en zie de samenleving niet te veel als een bedreiging. Haal de buitenwereld meer naar binnen en wees transparanter voor die buitenwereld. Voor een succesvolle dialoog met stakeholders is een vertrouwensrelatie heel belangrijk, maar vertrouwen kweek je maar door je kwetsbaar op te stellen, en dat gaat niet als je je deuren gesloten houdt.”

Buitenbeentje

Voorzitter Herman Van de Velde schoof vorige maand Gino Vijncke als de nieuwe algemeen directeur naar voren. Vijncke is socioloog van opleiding en gelooft in beleving. “Mensen aandrijven, inspireren en geluk laten beleven, daar draait het om”, aldus Gino Vijncke in Trends van 26 januari 2017.

De ideale vermogensfiscaliteit

Veel heeft het niet gescheeld of de Belgische fiscale koterij was nog wat lelijker geworden. Het idee van een meerwaardebelasting dat tijdens de begrotingsonderhandelingen circuleerde, had alles nog wat ingewikkelder gemaakt. In Trends van 20 oktober betoogt Geert Janssens dat het voorstel slechts 80 à 100 miljoen euro zou opbrengen, of zo’n 0,1% van het budget van de sociale zekerheid. Veel te weinig.

De morele kant van het ondernemen

(Trends, 17 maart 2016) “ETION had ijzersterke rolmodellen: Léon en Antoine Bekaert, Luc Santens, Guido Beazar en de huidige voorzitter Herman Van de Velde. Winst ja, groei ja, altijd performanter en meer druk ja, maar nooit ten koste van de mens, nooit met een asociale of on-ethische opstelling. Ethisch kapitalisme is dus mogelijk, leert ETION, zo besluit Karel Cambien zijn bespreking in Trends van het boek ‘Geëngageerd ondernemen sinds 1925’.