Stijn Decock

Bronnen van groei drogen op

Westerse economieën zullen alles uit de kast moeten halen om hun groeipotentieel op peil te houden. Zeker voor wie volledige tewerkstelling reeds benadert, wordt het steeds moeilijker om zichzelf opnieuw uit te vinden. Gezien onze lage activiteitsgraad heeft België weliswaar een nog iets ruimere groeimarge maar zelfgenoegzaamheid is niet op zijn plaats. Er zijn immers grenzen aan de automatisering en een verarmingsproces kan zich ook snel voltrekken.