Stijn Decock

De multiculturele samenleving, een zegen of een vloek?

Het migratievraagstuk is niet meer uit de actualiteit weg te branden. Er is de nieuwe regularisatiegolf, het Antwerpse hoofddoekendebat (dat zelfs The Economist haalde), rellen in Brussel... Een aantal voormalige grote pleitbezorgers van de multiculturele samenleving trekken aan de noodbel. Benno Barnard, Geert Van Istendael en Groen-parlementslid Lukas Vander Taelen uitten in de voorbije weken in scherpe bewoordingen hun vrees over de niet-geïntegreerde Moslimgemeenschap in België. Hoewel het in dit debat nog steeds over eieren lopen is en je snel in het ene dan wel het andere kamp wordt geduwd, doen we toch eens een poging de zaak door een economische bril te bekijken.

Wat als Lehman Brothers niet was gevallen?

De media hebben de voorbije week veel aandacht besteed aan de eerste verjaardag van de val van Lehman Brothers, het startschot van de kredietcrisis. BBC ging hierin het verst met een uitstekende reconstructie van het fatale weekend van 15 september. Een schare topacteurs gaf gestalte aan de protagonisten van dat weekend. Net als heel wat andere analyses, leert de documentaire dat Lehman (tijdelijk) te redden viel. Indien Lehman een overbruggingskrediet van twee dagen had gekregen, had Barclays een aandeelhoudersvergadering kunnen bijeenroepen om de overname van Lehman goed te keuren. De vraag hierbij is of de wereld er nu helemaal anders had uitgezien indien Barclays Lehman had overgenomen?

Onze schuld

België gaat opnieuw in sneltempo naar een overheidsschuld van meer dan 100% van het bbp. Ook in de VS is een 3-cijferige overheidsschuld waarschijnlijk. In Japan, dat nu op een overheidsschuld van 180% zit, komt de kaap van de 200% stilaan in zicht. Hoe problematisch zijn overheidsschulden en op welke manier kunnen ze de economie ontwrichten?  

Economische overpeinzingen na een nachtje Gentse Feesten

Als naar Gent uitgeweken West-Vlaming vormen de Gentse Feesten één van de hoogtepunten van mijn jaar. De vele optredens, de gezellige sfeer en het weerzien met vrienden zorgen dat ik in de tweede helft van juli nooit op reis ben en in mijn stad blijf. De Feesten zijn één van de bewijzen dat Vlaanderen nog steeds veel creativiteit en levenskwaliteit herbergt. Vooral de manier waarop het georganiseerd is, is bijzonder. Zou het niet mooi zijn om de dynamiek die er heerst over te zetten in het bedrijfsleven en in de overheid?

IMF, van kwelduivel tot reddende engel

Als er één internationale instantie beter uit deze crisis komt, dan is het wellicht het IMF. In de jaren ’90 nog verguisd en de laatste jaren nauwelijks nog relevant bevonden, is het internationale fonds nu helemaal terug van weggeweest. Dat heeft het deels te danken aan haar charismatische leider Dominique Strauss-Kahn, de voormalige Franse socialistische vice-premier. Meer nog, de nieuwe aanpak opent perspectieven om de wereldeconomie in de toekomst stabieler te maken.

Een wirtschaftwunder voor België

De Hoge Raad voor Financiën kwam vorige maand met een dramatisch rapport. Als België niet snel ingrijpt, riskeren we een begrotingstekort van 15 miljard euro en een staatsschuld van 100% van het bbp. Bovendien gaat de concurrentiepositie van België snel achteruit. Combineer dat nog eens met de vergrijzing, een lager economisch groeipad na de crisis, meer concurrentie van goedkopeloonlanden en hoge grondstofprijzen en je hebt een perfecte storm in België.

Kan de overheid haar nieuwe economische taken aan?

  De economische crisis zorgt voor een aardverschuiving in de bankensector en de economie. Stilaan groeit een consensus dat we een nieuw tijdperk ingaan waar de overheid een actievere rol in de economie zal spelen. De vraag is nu of die overheid, dus de politiek, in staat is om die rol op zich te nemen? Wij hebben hier onze twijfels bij. We vrezen dat het politiek bedrijf, net zoals de banksector, ook toe is aan een forse sanering om de uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden.

Afrika in de voetsporen van Azië en Zuid-Amerika?

Een eeuwigheid geleden (=zes maanden), toen er van een recessie in de groeilanden of emerging markets nog geen sprake was, werd er in de financiële sector hard gediscussieerd of Afrika na Azië en Zuid-Amerika het nieuwe grote groeiverhaal zou worden. Ik behoorde tot de sceptici in het debat. Recent bezocht ik Mozambique en Oeganda. Ziehier mijn bevindingen ten aanzien van hun groeivooruitzichten in deze moeilijke tijden. Download het artikel [PDF, 2 blz., 52 kb]  

Bankcrisis heeft vele vaders

  Het grote publiek kwam pas de laatste weken, door de problemen bij Fortis en Dexia, te weten dat er een grote crisis in de banksector woedt. De schuldvraag wordt nu gesteld. Dat er in sommige gevallen grote individuele fouten zijn gemaakt, is duidelijk. Maar die fouten zijn niet de echte oorzaak van de crisis. Het is vooral de mix van heel wat factoren, vaak niet slecht bedoeld, die de situatie zo explosief gemaakt heeft. Een overzicht vanuit het perspectief van een macro-econoom.