Serge Huyghe

Serge Huyghe (1968) is directeur communicatie & administratie en de onderwijsexpert bij ETION. Hij is master in de geschiedenis en master in de communicatiewetenschappen. Zijn kennis van het onderwijsveld wordt gedragen door praktijkervaring in o.a. schoolbesturen, adviesraden en als initiatiefnemer van diverse onderwijsprojecten.

 

 

Kempenaar 2017: nomineer je bedrijf of een collega-ondernemer

Elk jaar zet ETION Kempen een onderneming in de bloemetjes die zich dat jaar op de kaart zette door haar focus op duurzame groei met aandacht voor medewerkers en omgeving. Volgt jouw bedrijf Dienstenthuis Turnhout, Vanhout, Cartamundi, Veiling van Hoogstraten en vele andere op als De Kempenaar? Nomineer dan jouw bedrijf of een collega-ondernemer als Kempenaar 2017.

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cash bonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. Onder het gemiddelde gaan echter zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro's. Voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro's. Andere beloningsvormen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.