Serge Huyghe

Serge Huyghe (1968) is operationeel directeur en de onderwijsexpert bij ETION. Hij is master in de geschiedenis en master in de communicatiewetenschappen. Zijn kennis van het onderwijsveld wordt gedragen door praktijkervaring in o.a. schoolbesturen, adviesraden en als initiatiefnemer van diverse onderwijsprojecten. Voor ETION schreef hij Geëngageerd ondernemen sinds 1925: de (voor)geschiedenis van ETION.

 

 

Business Angels gezocht

Op de jaarlijkse Academy van het Business Angels Netwerk Vlaanderen (BAN) schetste Geert Janssens, hoofdeconoom VKW Metena, een rooskleurige toekomst voor alles wat te maken heeft met ‘private equity’, waartoe ook Business Angels mogen gerekend worden.

Nood aan waarden in relatie werkgever-werknemer

“Waarden, zoals wederzijds respect, mogen zeker niet ontbreken in de relatie werkgever-werknemer, en dit al van bij de sollicitatie”, aldus Fons Leroy (gedelegeerd bestuurder VDAB) tijdens een debat met Caroline Ven (gedelegeerd bestuurder VKW) bij de viering van 10 jaar Werkwinkel in Brugge. Die waardengerichtheid staat trouwens centraal in het partnership tussen beide organisaties.

Brochure over de tewerkstelling van kortgeschoolden

De verhoging van de participatiegraad van kortgeschoolden is één van de belangrijkste uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. De helft van de werkzoekenden in Vlaanderen is namelijk kortgeschoold en heeft bijgevolg geen diploma secundair middelbaar onderwijs. In het kader van de Jobkanaal-werking ontwikkelden Voka, UNIZO, Verso en VKW daarom een brochure waarbij de tewerkstelling van kortgeschoolden centraal staat.

“Ondernemers verdienen beter”

“Ondernemers worden in de publieke opinie vooral geassocieerd met ‘overmatige winsten maken’, ‘zo rijk mogelijk worden’, ‘luxe voeren’... Maar ze associëren ons zelden of nooit met zorg voor de gemeenschap, met strijd tegen allerhande kwalen binnen de maatschappij. Nochtans, we verdienen beter”, aldus mentor spiritualiteit Pierre Breyne.