Serge Huyghe

Serge Huyghe (1968) is directeur communicatie & administratie en de onderwijsexpert bij ETION. Hij is master in de geschiedenis en master in de communicatiewetenschappen. Zijn kennis van het onderwijsveld wordt gedragen door praktijkervaring in o.a. schoolbesturen, adviesraden en als initiatiefnemer van diverse onderwijsprojecten.

 

 

VKW-boek bundelt gesprekken over vertrouwen

Nu het vertrouwen in alle domeinen van het maatschappelijk en economisch leven zwaar onder druk staat, brengt VKW het boek ‘The Confidence Call’ uit. Elf beslissingnemers uit de bedrijfswereld, voor wie vertrouwen een kernwaarde is in hun leven en werk, vertellen over de weg die ze hierin proberen te gaan. De geïnterviewden zijn Jef Colruyt, Thomas Leysen, Jan Callebaut, Philippe Naert, Eddy Bruyninckx, Cédric Van Branteghem, Christ’l Joris, Iris Willems, Tom Debusschere, Elke Jorens en Michel Vermaerke. VKW-leden ontvangen eerstdaags gratis een exemplaar in hun brievenbus.

Is de jeugd tegenwoordig lui?

“Volgens cijfers van verbruikersorganisatie OIVO hebben meer dan de helft van de zestien- en zeventienjarigen in Vlaanderen een baantje om hun zakgeld aan te vullen”, aldus pedagoog Pedro De Bruyckere. “De kans dat zij op maandagmorgen moe in de klas zitten omwille van het werk, is groter dan moeheid omwille van het uitgaan.”

Samenwerking met Johan Van Overtveldt

VKW en Johan Van Overtveldt hebben in gemeenschappelijk akkoord besloten om de samenwerking stop te zetten. Vanaf heden zal het coördinatiecomité van VKW, bestaande uit de voorzitter en ondervoorzitters van de Raden van Bestuur van VKW, ervoor zorgen dat de continuïteit binnen de organisatie verzekerd is. Tot er in de opvolging voorzien is, gaan zij van heel nabij de operationele werking in goede banen leiden. VKW dankt Johan Van Overtveldt voor de inzet en verwezenlijkingen die hij als algemeen directeur van VKW en directeur van VKW Metena de afgelopen jaren wist te realiseren. Herman Van de Veldevoorzitter VKW