Serge Huyghe

Serge Huyghe (1968) is operationeel directeur en de onderwijsexpert bij ETION. Hij is master in de geschiedenis en master in de communicatiewetenschappen. Zijn kennis van het onderwijsveld wordt gedragen door praktijkervaring in o.a. schoolbesturen, adviesraden en als initiatiefnemer van diverse onderwijsprojecten.

 

 

Mieke Van Hecke in septembernummer van Ondernemen

Goed onderwijs is van onschatbaar belang voor de ontwikkeling van een land. Met goed opgeleide mensen is het goed ondernemen. We stellen in Vlaanderen echter een mismatch vast op de arbeidsmarkt. We beschikken niet steeds over de juiste kwalificaties bij onze afgestudeerden om de vacatures in te vullen. Caroline Ven (gedelegeerd bestuurder VKW) toetste deze uitdagingen af bij Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs.