Rik De Wulf

Rik De Wulf (1957) is master in de organisatiepsychologie, gezondheidswetenschappen en Business Administration. Zijn bijdragen situeren zich op het terrein van persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

 

Breng waarden tot leven in je bedrijf

Ondernemingen die een kernachtig geheel van waarden weten te kiezen, hebben een stap(je) voor. Tenminste als die waarden ook echt leven op alle niveaus in het bedrijf. Dan ontstaat interne consistentie. Dat schept vertrouwen en versterkt engagement. Wat klantentevredenheid genereert. En wat meetbaar wordt in een goed resultaat. De winst van waarden, zeg maar.

Bedrijven als glazen huizen

In de meest recente beleidsnota van VKW Metena komt Rik De Wulf (Business Ethics Manager) tot de vaststelling dat er vandaag veel te doen is over transparantie als het gesprek gaat over management en leiderschap. En dat brengt het gesprek al snel bij een aantal vaste waarden die passen in een cultuur van openheid.

Focus niet op leeftijd

Opiniestuk van Rik De Wulf Wat zegt leeftijd over wie iemand wérkelijk is? Weinig. Toch zouden nog te veel bedrijven leeftijd als enig criterium hanteren om oudere kandidaat-werkzoekenden af te wijzen, en dus geen eerlijke kans te geven, zo stelt het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding bij de voorstelling van haar nieuwe diversiteitsbarometer. Toch enkele kanttekeningen.