Rik De Wulf

Rik De Wulf (1957) is master in de organisatiepsychologie, gezondheidswetenschappen en Business Administration. Zijn bijdragen situeren zich op het terrein van persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

 

Diversiteit neemt toe

We zien een toenemende diversiteit in de samenstelling van de personeelsequipes in bedrijven en organisaties. Daar komt bij dat steeds meer mensen gezien willen worden als individu. Ze vragen om erkenning van hun unieke eigenschappen en wensen.

Dilemma’s herkennen

De nieuwe beleidsnota van VKW Metena focust op het dagelijkse spanningsveld van conflicterende belangen waarin bedrijfsleiders keuzes moeten maken. Daarbij kunnen waarden de weg wijzen. Tenzij ze natuurlijk zelf met elkaar in botsing komen. Dan ontstaan dilemma's. Natuurlijk is het belangrijk om deze dillema’s te herkennen.