Ondernemer aan het woord

Karl Marx en Adam Smith heruitvinden

Opinie van Ignace Van Doorselaere (Ondernemen, mei-juni 2017)

Een bedrijf is een brug die 2 pijlers verbindt: links het belang van de klant, rechts dat van de aandeelhouder. De brug zelf wordt gevormd door energie van werknemers — mensen die een groot stuk van hun leven investeren, op zoek naar zingeving, zelfbevestiging, collega’s en respect. De gouden driehoek van duurzame groei is die van tevreden klant, gemotiveerde en voldane werknemer, leidend naar duurzame aandeelhouderswaarde.

Naar depolarisering

Opinie van Karin Heremans

Ik begon als directeur van het GO! Koninklijk Atheneum in Antwerpen exact tien dagen na 9/11. Leraars en leerlingen waren op één dag tijd elkaars vijand geworden. Vanuit de wetenschap dat je in crisissen naar het gemeenschappelijke moet gaan, zochten we naar iets universeels, om de leerlingen te verbinden.

Werk en Privé: de onderlinge kruisbestuiving

Opinie van Heinrike Bergmans

Zijn werk en privé twee aparte werelden? Is iemand echt in staat om naar zijn werk te gaan zonder zijn thuissituatie mee te nemen? Kan iemand thuiskomen en de gebeurtenissen van die dag op het werk helemaal loslaten? Het is uiteindelijk dezelfde persoon die zich in verschillende omgevingen en groepen mensen begeeft, in specifieke rollen met verschillende verwachtingen.

Student-ondernemers succesvol in Gent

Opinie van Koen De Bosschere Het valt te vergelijken met het statuut van student-topsporter: het bijzondere statuut van student-ondernemers. Studenten die ondernemer zijn, krijgen faciliteiten om de combinatie studeren en ondernemen te faciliteren. Na vijf jaar kunnen we op tastbare resultaten terugvallen. We tellen 350 ondernemende studenten. Een derde van wie start, is ondernemer gebleven. Durfkapitalisten gaan uit van één succes op tien. Ik stel dat wij er twee op tien hebben.

Digitaal ondernemerschap kan onze welvaart redden

Opinie van Omar Mohout De grootste economische zorg bij de burgers van dit land is de sociale zekerheid. Maar dat veronderstelt jobcreatie en nieuwe jobs worden vandaag vooral gecreëerd door kleine entiteiten die weinig arbeid nodig hebben. Ondertussen gaan bestaande jobs in grote bedrijven massaal voor de bijl. We moeten dan ook evolueren naar een model met individuele verantwoordelijkheid zonder aan het principe van solidariteit te raken.

Kleine landen moeten dingen klein maken

Opinie van Stefan Coucheir Als KMO-ondernemer las ik in ‘De Tijd’ van 19 februari met enige verontwaardiging het opiniestuk ‘Kleine landen hebben grote bedrijven nodig’ van Peter De Keyzer, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Ik vind het hallucinant dat een econoom oneerlijke concurrentie tussen bedrijven op een lokale markt als wenselijk bestempelt. Het is niet langer houdbaar dat kmo’s en multinationals met ongelijke wapens strijden om de gunsten van dezelfde klanten en werknemers.