Matthias Van Overtveldt

Kernenergie: ziet de ketel even zwart als de pot?

De mediacampagne van het Nucleair Forum wil het debat rond kernenergie terug aanzwengelen. Dat is geen overbodige luxe want analyses wijzen uit dat de meerderheid in ons land hierover geen mening heeft. Wellicht heeft de polarisatie van de discussie daar veel mee te maken. De Belgische energiecontext nodigt nochtans uit tot een objectieve en grondige reflectie over de toekomst van kernenergie. Hierbij alvast wat licht in de duisternis.

Miguel Zalles: "Ik vrees voor de toekomst."

Bolivië is traditioneel één van de armste landen in Latijns-Amerika en het land kampte de voorbije maanden met soms hevige sociaalpolitieke onrusten tussen voor- en tegenstanders van huidig president Evo Morales. Wij vroegen Miguel Zalles naar zijn visie op de ontwikkeling van zijn land tegen de achtergrond van de financiële crisis en de recessie in het Westen. Mijnheer Zalles is als Boliviaans econoom o.a. actief als International Consultant voor USAID, IDB, World Bank en UNDP. Daarnaast vertegenwoordigt hij de Vlaamse microfinancieringsinstelling Incofin ter plekke.

Crisis in de woestijn

KoopkrachtDe wereldeconomie komt stilaan in ademnood. De negatieve invloed van deze crisis op de koopkracht van de modale Belg is bekend, maar wat zijn de gevolgen in een land als Jordanië?Een reis naar het land van Laurence of Arabia confronteerde ons met de feiten.

Kernenergie. Doodlopende straat of de weg naar Kyoto?

Kernenergie is opnieuw in opmars. De ambitieuze plannen van Europa om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven zijn daar niet vreemd aan. Is er echter een voldoende maatschappelijk draagvlak voor kernenergie? Heeft de ontwikkeling van groene energie wel een kans indien de nucleaire optie open blijft? VKW Metena wijdt haar nieuwste beleidsnota "kernenergie: doodlopende straat of weg naar Kyoto?" aan dit belangrijk debat.