Luc Haegemans

Naar een efficiënte raad van bestuur

Raden van bestuur moeten alles doen wat nodig is voor het realiseren van het doel van de organisatie, aldus het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Maar hoe gaan die bestuursorganen daarbij te werk? In de jongste inspiratienota gaat Luc Haegemans na welke factoren een positieve rol kunnen spelen in de efficiënte werking van een raad, en welke eerder voor veel stress zorgen.