Kris Boschmans

Kris Boschmans (1979) is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. De arbeidsmarkt, conjunctuur en groei en het ondernemerschap in de brede zin van het woord vormen zijn voornaamste interessegebieden.

 

China’s schuldprobleem

China kent zijn problemen, variërend van een sterk verouderende bevolking tot sociale conflicten en een gebrekkig rechtssysteem. Waar geen twijfels over kunnen bestaan, zo lijkt het, is China’s economie. De Bejing consensus, een kapitalisme waarbij de staat een zeer sterk sturende rol speelt, is duidelijk sterker uit de crisis gekomen. Terwijl de ‘ontwikkelde wereld’ nog nahapt van de gevolgen van de financiële crisis, hebben de Chinese groeicijfers nauwelijks te lijden onder de mondiale recessie. Of toch wel? Er zijn redenen om te veronderstellen dat de economische zwaargewicht de basis aan het leggen is voor zijn eigen schuldprobleem.

Hoe België Kyoto haalt

Volgens de Kyotonormen moet de Belgische CO2-uitstoot in de periode 2008-2012 7,5 procent onder het niveau van 1990 liggen. Een klein jaar geleden werd al duidelijk dat deze doelstellingen zullen worden gehaald. Nieuwe cijfers van het federaal Planbureau wijzen er op dat de emissiedoelstellingen wellicht zelfs zeer vlot zullen worden bereikt. In 2015 zou de uitstoot zelfs 11,6 procent onder het niveau van 1990 liggen, en dit ondanks een stevig (verwacht) groeiherstel. Desondanks blijft het aandeel van hernieuwbare energiebronnen ondermaats.

De economische en politieke haalbaarheid van saneringen

Bijna op dagelijkse basis raken nieuwe besparingsplannen van Europese landen bekend. Zelfs landen als Denemarken en Duitsland, die als veilige havens worden beschouwd door de obligatiebeleggers en momenteel zeer lage rentes moeten betalen, nemen maatregelen om hun deficits terug te dringen. Europa moet kortom besparen. België ontsnapt hier geenszins aan. De komende jaren moet het tekort terug gedrongen worden tot onder drie procent van het BBP, waarna opnieuw naar een nultekort gestreefd moet worden. Om dit te bereiken heeft de volgende regering de weinig benijdenswaardige opdracht om een besparingsronde door te voeren die een stuk zwaarder zal zijn het Globaal Plan van Dehaene.

De kredietverlening aan ondernemingen: sprake van versoepeling?

Nu de vrees voor een nieuwe financiële crisis groeit, valt af te vragen of de voorgaande crisis al enigszins verteerd is. Zijn banken opnieuw bereid om meer krediet te verlenen aan betere voorwaarden dan vroeger? En zijn Belgische ondernemingen opnieuw klaar om extra investeringen uit te voeren en meer bankkrediet aan te vragen. Het antwoord is een voorzichtig ja, volgens het driemaandelijks rapport van de Nationale Bank van België.

India: de olifant ontwaakt

Op 17 februari vertrokken twintig VKW-leden voor een inleefreis naar India. Gedurende 12 overvolle dagen werden zij ondergedompeld in de Indiase cultuur en samenleving. Omgekeerd vormt deze reis een uitstekende gelegenheid om het thuisfront in te lichten omtrent India, een land van 1,2 miljard inwoners waar alles gigantische proporties aanneemt. De economische prestaties van de afgelopen tien jaar zijn zeer indrukwekkend, de uitdagingen voor het eeuwenoude land zijn al even immens. VKW Metena biedt een stand van zaken. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 1.427 kB] Zaken doen in India [PDF, 2 blz., 181kB] Ervaringen en indrukken uit India Bekijk de foto's

Griekenland: Lehman Brothers bis?

Het faillissement van Lehman Brothers, in september 2008 betekende het hoogtepunt van de financiële crisis. Wat tot voor kort volstrekt onmogelijk leek, het bankroet van een grote, Amerikaanse financiële instelling, werd immers bewaarheid met alle gevolgen voor de hele, wereldwijde financiële sector tot gevolg. De parallellen tussen dit faillissement en de Griekse perikelen zijn treffend. Steeds meer moet rekening gehouden worden met het onmogelijk gewaande: een schuldherschikking van een euroland en een uitstap van dit land uit de muntunie.

De dollardominatie belaagd: aanvullende evidentie.

Minder dan een half jaar geleden brachten we een beleidsnota uit rond de internationale positie van de dollar. Kort samengevat was de conclusie dat de dollar al decennia lang de ‘Internationaal Dominante Munt’ is en dit waarschijnlijk geruime tijd ook zo zal blijven. Het gebrek aan valabele alternatieven vormt een eerste belangrijke verklaring. Andere munten, zoals de euro of de Chinese renminbi, zullen daarenboven wellicht niet in staat zijn om de dollar te onttronen omwille van zogenaamde ‘netwerkeffecten’: De aantrekkelijkheid van de dollar wordt versterkt doordat deze munt nu eenmaal zo courant gebruikt wordt, vooral in internationale transacties. Eens een dominante munt, altijd een dominante munt, bij gebrek aan duidelijk superieure alternatieven, luidde onze besluit. Onderzoek aan de Federal Reserve Bank of New York van Linda Goldberg bevestigt deze analyse compleet. We kopiëren een aantal aanvullende figuren uit haar analyse die de blijvende koppositie van dollar staven.

Allochtonen en de arbeidsmarkt: het belang van degelijk onderwijs

In ons flashbericht van vorige week werd vermeld dat onderwijs een specialiteit is van Vlaanderen, hiermee refererend aan de goede PISA-scores die onze regio meestal neerzet. Deze specialiteit gaat evenwel grotendeels verloren aan de allochtonen. Zij blijven aan de staart van ons onderwijssysteem bengelen, met alle gevolgen vandien voor hun kansen op de arbeidsmarkt. VKW Metena zet een aantal onthutsende cijfers op een rijtje.