Kris Boschmans

Kris Boschmans (1979) is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. De arbeidsmarkt, conjunctuur en groei en het ondernemerschap in de brede zin van het woord vormen zijn voornaamste interessegebieden.

 

Duitsland ankerland?

In hoeverre staat Duitsland model voor andere economieën van de eurozone? Deze vraag dringt zich op nu de Duitse economie blaakt van gezondheid en de werkloosheid is gedaald tot een historisch laag peil. Het Duits model is zeker niet zaligmakend en het vertoont, hoe kan het ook anders, tal van tekortkomingen. Toch neemt dat niet weg dat een kleine open economie als de Belgische er goed aan doet om haar wagonnetje te laten aanpikken bij de industriële stoomlocomotief van onze oosterburen. Loonkostenbeheersing en arbeidsmarkthervormingen zijn meer dan ooit aan de orde. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz, 742 kb]

Overheid op dieet: De noodzaak voor een loonkostenmatiging binnen de publieke sector

De overheidslonen zijn sinds 1991 ongeveer 40 procent sterker gestegen dan de lonen van de rest van de werkende bevolking. Terwijl de lonen binnen de privésector gemiddeld met 2,7 procent gestegen zijn, loopt dit percentage voor de overheidssector op tot 3,8 procent. Hiermee toont ons land zich een Europese uitschieter.  Binnen de eurozone was het verschil tussen de privésector en overheidssector enkel meer uitgesproken in Griekenland, Ierland en Portugal.

Opzegtermijnen arbeiders en bedienden: hoe overbruggen?

De verschillende statuten tussen arbeiders en bedienden zijn een heet hangijzer voor het sociale overleg. Vooral de verschillen in opzegtermijn wekken veel verontwaardiging. In onze recentste beleidsnota Op zoek naar een modern ontslagsysteem  pleiten we voor een hervorming van het Belgische systeem van ontslagvergoedingen naar Oostenrijks model. Samen met Acerta Consult simuleerden we wat een hervorming van het Belgisch systeem van ontslagvergoedingen zou betekenen voor een aantal concrete gevallen. Wat opvalt, is dat het verschil tussen arbeiders en bedienden grotendeels zou worden genivelleerd.

Op zoek naar een modern ontslagsysteem

In een moderne markteconomie is het ontslag van werknemers een onvermijdelijk kwaad. De wijze waarop men de procedure afwikkelt, kan echter een enorm verschil maken. De ontslagregeling is binnen het arbeidsrecht geen eiland. Ze zit meestal stevig ingebed in een geheel van in de tijd gegroeide arbeidsmarktinstituties, die bovendien enorm kunnen variëren van land tot land. Deze historische verwevenheid vergroot echter het risico op disfunctionaliteiten, zeker in een snel veranderende wereld. In deze nota betogen we dat het Belgisch ontslagsysteem zijn doel in grote mate voorbij schiet. We leggen uit waarom we veel te leren hebben van het Oostenrijks model van ontslagvergoedingen. Gekoppeld aan enkele recepten uit het Deens model van ‘flexicurity’ zou een nieuw ontslagsysteem het Belgische sociaal model kunnen optillen tot een van de betere in Europa. Download de volledige nota

Betaalbare gezondheidszorg

De Belg is tevreden met de aangeboden gezondheidszorg. Vooral de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het systeem worden gesmaakt. Samen met het onderwijsstelsel wordt de gezondheidszorg vaak gezien als een sterk punt van ons land en een troef voor het investeringsklimaat. Bij dit laatste denken we bijvoorbeeld aan de concurrentie-index van het World Economic Forum, die de meest competitieve landen rangschikt. Onze 19e plaats is mede te danken aan de goede gezondheidszorg, die tegelijkertijd een zeer grote sector van onze economie vormt. Ruim tien procent van onze welvaart wordt er aan besteed, een percentage dat de jongste decennia pijlsnel de hoogte is ingegaan. Het belang zal enkel nog maar toenemen. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 844 kb]

Wereldeconomie heeft geen nood aan verkapt protectionisme

Vrijhandel is niet altijd in het voordeel van de betrokken landen, stelde Bart Martens vorige week in De Tijd. Volgens de gangbare economische theorie leidt vrijhandel tot specialisatie; landen kunnen zich specialiseren in activiteiten en producten waar ze sterk in staan en andere goederen en diensten goedkoper importeren dan ze ze zelf kunnen produceren. Alle betrokken partijen winnen bij deze specialisatie. Maar volgens Bart Martens gaat deze economische theorie vaak niet op in de praktijk. Landen met een absoluut kostenvoordeel zouden de economische koek te veel opslokken ten nadele van andere landen.