Kris Boschmans

Kris Boschmans (1979) is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. De arbeidsmarkt, conjunctuur en groei en het ondernemerschap in de brede zin van het woord vormen zijn voornaamste interessegebieden.

 

Loonspanning in perspectief

Toplonen en loonverschillen zijn een prominent nieuwsitem geworden. Nu de crisis toeslaat en een collectieve verarming dreigt, neemt de intolerantie tegenover veelverdieners hand over hand toe. Maar hoe groot zijn de loonverschillen in België werkelijk en zijn ze omvangrijker dan bij onze buren? We staan stil bij de wenselijkheid van een gezonde loonspanning en tonen aan dat de heisa over toplonen volledig voorbij gaat aan het veel belangrijker debat over het loonvormingsproces in onze economie. Download de volledige nota [PDF, 8 blz. 374 kB]

De auto-industrie in 2020

Het nieuws staat momenteel bol van de onheilstijdingen van de autosector, met name in Europa. Centrale vraag is of de malaise uitsluitend te verklaren valt door de ongemeen harde economische crisis, waardoor de consumenten de vinger op de knip houden op dure uitgaven als een nieuwe wagen Arthur D. Little, een welgekende management consultancy, denkt er alleszins anders over. De wereldwijde auto-industrie staat immers voor een omwenteling. Samen met het prestigieuze Zukunfinstitut in Duitsland schatten ze in hoe deze markt er in 2020 uit zal zien.

Kredietverlening aan bedrijven blijft knelpunt

Banken tonen zich opnieuw duidelijk bereid om elkaar krediet toe te staan aan lage rentevoeten. Dit leert ons een snelle kijk in de rente die ze elkaar hierdoor aanrekenen Krediet verstrekken aan ondernemingen blijft evenwel nog steeds niet evident. Op 5 december, een eeuwigheid geleden in dit economische klimaat, meldden we nog dat kredieten duurder werden, maar beschikbaar bleven. Ondertussen is de situatie er niet op vooruit gegaan, zo blijkt. Het positieve nieuws is dat beterschap mogelijk in zicht is.

Hoe zwaar weegt licht herstel

Nu de lente aanbreekt, lijkt ook de wereldeconomie voorzichtig te ontdooien. Huizenmarkten, van de VS tot in ons eigen land, tonen meer en meer activiteit. Aandelenkoersen, en dan vooral van conjunctuurgevoelige sectoren en banken, veerden de voorbije maanden opmerkelijk sterk terug. Analisten van Morgan Stanley verwachten een economische groei van 7% in China, dat daardoor de hele wereldeconomie mogelijk wat op sleeptouw zou kunnen nemen.

Employer branding

Ondanks de recessie blijft de war for talent op de arbeidsmarkt in alle hevigheid woeden. Strategieën die erop gericht zijn om bedrijven te etaleren als aantrekkelijk werkgevers, blijven daarom in de schijnwerpers staan. Dit aantrekkelijkheidstreven wordt in de vakterminologie aangeduid met het begrip Employer Branding dat we hier vrij vertalen als ‘het streven naar een goed werkgeversimago’. In deze beleidsnota leggen we uit wat we hieronder moeten verstaan. We tonen aan dat het ook voor kleinere bedrijven zin heeft om mee te surfen op de golven van deze nieuwe trend. Employer Branding is veel meer dan pure marketing en gaat in wezen over wie men als werkgever wil zijn en hoe men met mensen wil werken. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 280 kB]

Mexicaanse griep: Mogelijke economische gevolgen

Nu de Wereldgezondheidsorganisatie haar alarmfase verhoogd heeft naar niveau vijf,  verschuift de media aandacht meer en meer van de economische crisis naar de Mexicaanse griep. Naast de menselijke tol zou een pandemie ook evenwel een zware economische impact kunnen hebben. Nu er her en der voorzichtig positieve signalen te bespeuren zijn over de wereldeconomie zou een uitbraak van de Mexicaanse griep op geen meer ongelegen moment kunnen komen, zo blijkt.

Weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt

Tussen het geweld van de nieuwe ontwikkeling in de Fortis-soap en de bijeenkomst van de G20 heeft het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid met als titel “Weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt” mogelijk niet alle media-aandacht ontvangen die het verdiende. Het cijfer van 100.000 extra werklozen in 2009 is blijven hangen, maar een aantal andere conclusies zijn ons inziens onderbelicht gebleven.