Kris Boschmans

Kris Boschmans (1979) is doctor in de toegepaste economische wetenschappen. De arbeidsmarkt, conjunctuur en groei en het ondernemerschap in de brede zin van het woord vormen zijn voornaamste interessegebieden.

 

Kmo’s betalen 5 procent, de grote multinationals nog geen 4 procent

(Trends, 8 december 2011)

Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, maar in de praktijk betalen bedrijven zelden zoveel.

Uit analyse van de GeoTop komt de denktank VKW Metena voor alle bedrijven tot een effectieve aanslagvoet van 18,5 procent. Daarin zitten wel de belastingen op wagens, registratierechten, niet-aftrekbare btw, accijnzen, enzovoort (code 640/8 van de jaarrekening). “Dat is veel lager dan het officiële tarief van 33,99 procent, maar nog altijd meer dan het gemiddelde in de eurozone (17,8%)”, zegt auteur Kris Boschmans.

Lees het volledige artikel [PDF, 31 kB]

België: fiscale hel of belastingparadijs?

De belastingdruk in ons land ligt hoog, zo luidt de consensus. Desondanks wordt België soms omschreven als een fiscaal paradijs, waar multinationals nauwelijks belastingen betalen. De waarheid ligt ergens in het midden, zo blijkt uit de analyse van VKW Metena. Bedrijven, groot en klein, betalen zeer zware belastingen op arbeid, en dragen vooral hierdoor fors bij aan de staatskas. Tegelijkertijd blijken er veel manieren te bestaan om de vennootschapsbelastingen te ontwijken, voornamelijk ten gunste van de grotere ondernemingen. We geven drie redenen waarom een vereenvoudiging van de bedrijfsfiscaliteit zich opdringt. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 1Mb]

Voor een bedrijvig Vlaanderen

Hoewel Vlaanderen de ambitie heeft om uit te groeien tot een Europese topregio, staan een te lage werkgelegenheidsgraad en een gebrek aan innovatie die positie in de weg. Om daaraan te verhelpen, werd door de Vlaamse regering recent een vernieuwd industrieel beleid in de steigers gezet. De daarin opgenomen aanzetten zijn verdienstelijk maar soms niet concreet genoeg. Bovendien, gaan ze te weinig uit van een evaluatie van het bestaand instrumentarium. VKW Metena licht deze kritieken toe aan de hand van de resultaten van een VKW bevraging bij 250 bedrijfsleiders. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz., 681 kB]

Zin en onzin van een vermogensbelasting

Na de Verenigde Staten en Frankrijk is het debat ook in ons land losgebarsten: de roep voor een extra vermogensbelasting weerklinkt steeds luider. De theorie klinkt echter mooier dan de praktijk. Allereerst dragen de relatief rijken in ons land al bovenmatig sterk bij aan de staatskas. Daarenboven zou, indien er een democratische meerderheid bestaat om de rijkeren extra te belasten, een eenvoudiger belastingsysteem een veel efficiëntere manier zijn om dit doel te bereiken. VKW Metena verklaart nader.

Van nu en straks: leeftijdsbewust personeelsbeleid

We moeten met zijn allen langer werken om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, zo veel is duidelijk. Nochtans zijn oudere werknemers niet altijd zeer gegeerd op onze arbeidsmarkt. Omgekeerd is niet iedere werknemer opgezet met de idee om tot 65 jaar te werken. Studies wijzen er op dat een leeftijdsbewust personeelsbeleid het verschil kan maken. De meeste oudere werknemers hechten veel belang aan de werkbelasting, een zinvolle jobinhoud en kansen om bij te leren. Bedrijven die hier op inspelen, kunnen veelal rekenen op zeer gemotiveerde en productieve medewerkers. Dit geldt niet alleen voor de 50-plussers, maar ook voor de zogenaamde Y-generatie, die er opmerkelijk gelijkaardige verzuchtingen op nahoudt.

Wallonië anders bekeken

Het beeld van Wallonië dat in Vlaanderen domineert, is dat van een ingeslapen, verarmde regio. Nochtans beweegt er een en ander ten zuiden van de taalgrens. Het Marshall plan lijkt aan te slaan, de bedrijfssector is in relatief goeden doen en de economische groei, export en werkgelegenheid zitten sterk in de lift. Her en der wordt er geopperd dat de Waalse groei de Vlaamse zal overtreffen binnen afzienbare tijd. VKW Metena gaat dieper in op deze claim en wat we kunnen leren van een regio die zeer dichtbij ligt, maar toch niet altijd even bekend is. Download hier de volledige nota [PDF, 8 blz, 633 kB]

Ecologisch ondernemen: van het waarom naar het hoe

Meer en meer ondernemingen wil zich profileren als duurzaam, met aandacht voor mens en milieu. Nochtans blijkt het in de praktijk verre van evident om milieubekommernissen een belangrijke plaats te geven binnen de bedrijfscultuur. Al te vaak blijkt er een kloof te bestaan tussen ambitie en realiteit. Aan de hand van de ervaringen van een aantal voorbeeldbedrijven gaat VKW Metena na hoe deze kloof overbrugd kan worden.

Internationaal ondernemen loont

Vlaamse ondernemingen hebben een kostenhandicap tegenover zowat alle groeilanden. De loonkosten (en in toenemende mate ook de energiekosten) maken dat we erg moeilijk internationaal competitief kunnen zijn in massaproductie. Als gevolg daarvan zetten de meeste (industriële) bedrijven in ons land duidelijk in op nicheproducten en/of –markten. In deze marktsegmenten primeren marktkennis, innovatie en goede dienstverlening vaak op prijsargumenten.