Jozef Konings

Vennootschapsbelasting, tewerkstelling en groei

Jozef Konings en Hylke Vandenbussche, beide verbonden aan de KU Leuven, tonen aan dat er een negatief verband bestaat tussen de hoogte van de vennootschapsbelasting enerzijds en de economische groei en tewerkstellingscreatie anderzijds. Uit hun empirisch onderzoek blijkt duidelijk dat in combinatie met de hoge loonkosten ons land hierdoor tienduizenden jobs misloopt. Dit rapport bestudeert de relatie tussen de vennootschapbelasting, jobcreatie en economische groei, zowel vanuit een macro- als een micro-economische invalshoek. De motivatie van deze studie is gebaseerd op de toegenomen belastingconcurrentie de jongste jaren tussen vooral de nieuwe EU-lidstaten en het oude Europa (EU-15). We vinden een negatief verband tussen de vennootschapsbelasting enerzijds en de jobcreatie en economische groei anderzijds. Download de nota [PDF, 28 blz., 441kb]

Loonkosten en jobcreatie: regionale en sectorale verschillen

Jozef Konings onderzoekt in deze beleidsnota van vkw Metena of de vraag naar en het aanbod van arbeid verschillend reageren op veranderingen in loonkosten naargelang regio of sector. Hij komt tot de vaststelling dat België een land is met twee snelheden. De analyse geeft aan dat een eenvormige aanpak van de loonproblematiek in België eigenlijk onzinnig is geworden. Download het artikel [PDF, 22 blz., 369 kB]

De relatie tussen loonlastenverlaging en jobs

Regelmatig luiden bedrijfsleiders de noodklok over de te hoge arbeidskosten. Niet alleen België maar ook de ons omringende landen kampen met dat probleem. Met de uitbreiding van de Europese Unie is deze bezorgdheid ook doorgedrongen tot in de publieke opinie. In deze nota wordt onderzocht of lastenverlaging een oplossing kan bieden voor dit probleem. Download het artikel [PDF, 32 blz., 237 kB]