Johan Van Overtveldt

Het ene deficit is het andere niet

Als zelfs een orthodoxe centrale bankier oproept tot grotere overheidstekorten, mag de goegemeente concluderen dat er echt wel etwas los is in het financieel-economische bestel. Ewald Nowotny, gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank en lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB), spoorde vorige week in een interview met de Financial Times Duitsland aan om tot een krachtiger budgettaire respons op de recessie te komen.

Dit zijn NIET de jaren 30

De financiële crisis grijpt steeds scherper om zich heen. Een diepe, wereldwijde recessie ontrolt zich voor onze ogen. De negatieve impact van die financiële crisis op de rest van de economie verloopt in essentie via twee kanalen. Ten eerste creëren de verliezen  welke banken moeten wegslikken een situatie die het voor die banken erg moeilijk maakt om op een normale manier aan kredietverlening te doen naar bedrijven en particulieren toe. Het gaat daarbij niet enkel om de volumes aan kredietverlening maar ook om de kost van de kredieten. Ondanks de (te geringe) daling van de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) neemt de kostprijs van kredieten toe als gevolg van de hogere marges welke banken opleggen.

Er is ook nog positief nieuws

De afgelopen weken werden we om de oren geslagen met desastreuze berichten. Uiteraard ging veel aandacht naar de financiële crisis maar meer en meer wordt gezocht naar sporen van het vervolgverhaal voor de reële economie. Een record aantal faillissementen in september en dalende arbeidsmarktbarometers doen vermoeden dat brede lagen van het economisch weefsel reeds werden besmet door het monetaire virus dat zich de afgelopen weken en maanden over de ganse wereld heeft verspreid. Inmiddels is het R-woord (recessie) niet meer uit de media weg te denken. Na de VS en de EU gaan ook de groeilanden voor de bijl. Ook het dalend consumentenvertrouwen belooft niet veel goeds. Toch zijn er ook enkele lichtpunten. Ons inziens zijn het meer dan strohalmen om zich aan vast te klampen.

Russische roulette. Blufpoker of bittere ernst?

De Russische energieschuur zit behoorlijk vol. Het kan dan ook geen verbazing wekken dat het land zich de voorbije jaren ontpopte tot een belangrijke uitvoerder van olie en gas, niet in het minst in de richting van West-Europa. Beschikt het nieuwe Rusland van tsaar Vladimir Putin inderdaad over een energiewapen? En zal het land dat wapen ook effectief gebruiken, meer bepaald tegenover de Europese Unie?

Houdbaar tot... het einde

Ogenschijnlijk zit ons land nog in een comfortabele welvaarts- en welzijnsstroom maar schijn kan bedriegen. Een analyse die onder het laagje vernis reikt, stuit op een reeks onderliggende paradoxen die verklaren waarom we onderhevig zijn aan een sluipend proces van relatieve verarming. Aangetoond wordt dat de houdbaarheidsdatum van ons welvaartsmodel ruim is verstreken. Download de korte nota [PDF, 8 blz., 309kb] Download de uitgebreide nota [PDF, 30 blz., 648kb]

De wereld in financiële crisis. Systeemschok of correctie van jeugdzondes?

Halen Osama Bin Laden en Al Qaeda met ruim zes jaar vertraging dan toch hun slag thuis? Er kan immers weinig twijfel over bestaan dat met name de aanslagen van 9/11 in belangrijke mate tot bedoeling hadden het financiële systeem van de wereldeconomie recht in het hart te raken.Deze dolksteek zou, aldus de Al Qaeda-redenering, een grote crisis in het door de Amerikanen georchestreerde kapitalisme veroorzaken en zodoende bijdragen aan de wereldwijde verspreiding van de Islam en de boodschap van Allah.

Méér dan broodbakkers. Ondernemer, onderneming & maatschappelijk belang

Met deze monografie geeft Johan Van Overtveldt ondernemers en ondernemingen de plaats die hen rechtmatig toekomt in het maatschappelijk debat. Aangetoond wordt dat ook ondernemerschap maar naar waarde kan geschat worden wanneer men begrijpt wat het is, hoe het ontstaat en welke bijdrage er geleverd wordt tot welvaart en welzijn. De inbreng van het bedrijfsleven is dermate groot dat het miskennen ervan zelf een uiting van onverantwoord gedrag wordt. Download de nota [PDF, 64 blz., 386kb]