Jochanan Eynikel

Businessfilosoof Jochanan Eynikel (1981) is expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie.
Volg Jochanan op twitter.

 

Stilstaan is Vooruitgaan

Twee weken voor de kerstdagen kwam onze cyclus ‘Stilstaan is Vooruitgaan’ ten einde. Het was een ervaringsreeks van vier workshops waarin de rol van stilte en het ‘tot stilstand komen’ in werkcontext werd verkend. Het lijken begrippen die haaks staan op de bedrijfswereld. Waarom dan dit tegendraads initiatief?

Feedback is meer dan een compliment

De oproep van radio- en tv-presentatrice Erika van Tielen voor meer constructieve feedback op de werkvloer beroert al een tijdje de media. Diverse experts ondersteunen haar visie dat uiting van waardering voor het werk dat medewerkers leveren, tot betere resultaten leidt en burn-out tegengaat. Kritische stemmen vragen zich af of al die complimenten niet leiden tot een verpampering van de werknemer.