Jochanan Eynikel

Businessfilosoof Jochanan Eynikel (1981) is expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie.
Volg Jochanan op twitter.

 

Intrinsieke motivatie

Het veranderen en stringenter worden van allerhande reguleringen vormt een van de fundamentele uitdagingen voor het ondernemerschap van de toekomst. Uit een bevraging van beslissingsnemers wereldwijd door McKinsey in 2012 bleek dat de impact van overheden en regulatoren zelfs nog toeneemt.

Welke waarden willen we?

Welke waarden vinden we belangrijk en welke zien we vandaag als leidend in onze bedrijven? Onderzoek bij Belgische bedrijven leert dat er weinig overeenkomst is tussen de gewenste en gerealiseerde bedrijfscultuur. In veel organisaties domineren waarden gericht op resultaat en zelfbehoud. Persoonlijk kiezen we echter voor relationele waarden gericht op algemeen welzijn.

De amorele markt

Is het markteconomisch model een ideologie? De meningen zijn verdeeld. Maar de vraag is niet of marktdenken goed of slecht is, maar wel wanneer we de logica van de markt laten spelen en wanneer niet.