Jochanan Eynikel

Businessfilosoof Jochanan Eynikel (1981) is expert mensgericht ondernemen bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie. Hij is auteur van Check-In en Robot aan het stuur.
Volg Jochanan op twitter.

 

Koele kikkers, matige leiders

Wat maakt een leider tot leider? Een boutade zegt ‘zijn/haar volgers’. Maar dan nog blijft het de vraag wat maakt dat iemand gevolgd wordt. Machiavelli stelde 500 jaar geleden dat men invloed heeft door geliefd of gevreesd te zijn, maar dat het laatste makkelijker is dan het eerste. Recent onderzoek aan de Harvard Business Universiteit toont aan dat een combinatie van liefde en macht succesvoller is.

Waarom stakeholderengagement?

Als een kind aan honderd bedrijfsleiders vraagt wat een bedrijf precies doet, zou dat heel uiteenlopende antwoorden opleveren. Want een bedrijf doet veel. Maar het doen en laten van een bedrijf heeft niet alleen een invloed op het bedrijf zelf. Het staat op vele manieren in verbinding met een gemeenschap waarin diverse belangen en verwachtingen leven.

Deel en heers

‘Tweto ergo sum.’ Met dit bericht introduceerde een Vlaamse politicus zich onlangs op de sociale netwerksite Twitter. Al dan niet bewust vatte hij daarmee een hedendaagse trend goed samen. Namelijk dat verbondenheid met sociale netwerken een deel van het leven wordt, zelfs van onze identiteit. Dat heeft economische implicaties.

Hoera, het is maandag!

Er broeit wat in de Vlaamse ondernemerswereld. Deze keer niet tussen de regering en de bedrijfswereld. Maar intern in de ondernemer zelf: de drang naar authenticiteit en menselijkheid. Illustratief zijn de getuigenissen van Frans Colruyt en Wouter Torfs in de weekendeditie van 'De Morgen'. En vorige week nog die van Joost Callens op een avond over authentiek leiderschap.

Waarden, what's in it for me?

Leveren waarden iets op? Leiden ze op korte of lange termijn tot 'winst'? In de ethische literatuur wordt deze vraag met enig ongemak onthaald. Ethiek en waarden moeten nagestreefd worden omwille van de ethiek en niet als instrument om minder verheven doelen te bereiken, zoals reputatie of financiële opbrengst.