Jochanan Eynikel

Businessfilosoof Jochanan Eynikel (1981) is expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij ETION. Hij is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie.
Volg Jochanan op twitter.

 

Hoera, het is maandag!

Er broeit wat in de Vlaamse ondernemerswereld. Deze keer niet tussen de regering en de bedrijfswereld. Maar intern in de ondernemer zelf: de drang naar authenticiteit en menselijkheid. Illustratief zijn de getuigenissen van Frans Colruyt en Wouter Torfs in de weekendeditie van 'De Morgen'. En vorige week nog die van Joost Callens op een avond over authentiek leiderschap.

Waarden, what's in it for me?

Leveren waarden iets op? Leiden ze op korte of lange termijn tot 'winst'? In de ethische literatuur wordt deze vraag met enig ongemak onthaald. Ethiek en waarden moeten nagestreefd worden omwille van de ethiek en niet als instrument om minder verheven doelen te bereiken, zoals reputatie of financiële opbrengst.