Jo Cobbaut

Storytelling bij Studio 100

Bedrijven zijn in essentie niet veel meer dan het geheel van verhalen die erover bestaan, schrijft Jochanan Eynikel in zijn inspiratienota. Maar bedrijven moeten de kracht van storytelling nog beter benutten. Bij Hans Bourlon (Studio 100) staan verhalen, die dicht bij hem liggen, voorop.

Karin Van Mossevelde: “Dam opwerpen tegen dreigende commercialisering van de zorg"

Het woord ‘fusie’ hoort Karin Van Mossevelde niet graag, ze spreekt liever over een nieuwe zorgorganisatie die op een frisse manier naar de zorgsector van de toekomst kijkt. Ruim één jaar nadat Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp en vier gerelateerde vzw’s in de thuisverpleging de handen in elkaar sloegen, geeft de algemeen directeur een stand van zaken over i-mens.

Veel tijd voor triage

Als weldra de overheidssteun voor corona ophoudt, zullen dan heel veel bedrijven in de problemen komen? Uit een enquête van ETION en CRiON blijkt dat veel bedrijven zich zorgen maken over de financiële gezondheid van bedrijven in hun omgeving. Dirk Kuiper van Rabobank voorziet nochtans geen grote schok.

Automatiseren met mensen met autisme

De 55-jarige Geert Pauwels stapte in 2019 uit zijn gouden CEO-kooi om een eigen onderneming op te starten. De vader van een 25-jarige zoon met autisme stampte een detacheringsbedrijf voor mensen met autisme uit de grond. Vlak voor de oprichting maakte hij kennis met Ilse Van den Eede, moeder van een kind met autisme. Het klikte en de twee werden respectievelijk CEO en Chief Talent Officer bij het nieuwgeboren Autimatic.