Jan Denys

Employer branding

Ondanks de recessie blijft de war for talent op de arbeidsmarkt in alle hevigheid woeden. Strategieën die erop gericht zijn om bedrijven te etaleren als aantrekkelijk werkgevers, blijven daarom in de schijnwerpers staan. Dit aantrekkelijkheidstreven wordt in de vakterminologie aangeduid met het begrip Employer Branding dat we hier vrij vertalen als ‘het streven naar een goed werkgeversimago’. In deze beleidsnota leggen we uit wat we hieronder moeten verstaan. We tonen aan dat het ook voor kleinere bedrijven zin heeft om mee te surfen op de golven van deze nieuwe trend. Employer Branding is veel meer dan pure marketing en gaat in wezen over wie men als werkgever wil zijn en hoe men met mensen wil werken. Download de volledige nota [PDF, 8 blz., 280 kB]