Jan De Visch

Herstructureer uw HR beleid !

We are living through events most of us thought we would never see. The financial and economic crisis has profound effects on every world citizen. It becomes clear that ‘business as usual’ will probably not return. In all disciplines a rethinking of the foundations of their models is going on. Although Human Resources won’t escape this exercise, very little attention is given to this at this moment.

Welk overlevingsplan heb je voor je bedrijf?

De economische crisis overheerst niet enkel de persberichten. In de meeste directiekamers domineren de afgelopen weken discussies rond de manier waarop met de nieuwe economische realiteit kan worden omgegaan. Omzetten die niet gehaald worden, winstprognoses die naar beneden toe herzien worden, problemen met de uitvoering van de strategie, falen van het risico management, ieder bedrijf ervaart haar unieke cocktail van uitdagingen. Het zijn barre tijden. De kern is dat de inkomsten sterker dalen dan de kosten. En dit leidt tot paniekvoetbal. De waaier van klassieke remedies om de spreekwoordelijke broeksriem aan te halen, passeert hierbij noodgedwongen de revue, gaande van herstructureringen, proces re-engineering, cost-cutting, economische werkloosheid, en nog veel meer... Het valt op dat ideeën vaak ondoordacht naar voor worden geschoven en dat wetenschappelijke kennis doorgaans niet doorgedrongen is tot de directiekamers. In het huidige klimaat waar toegenomen complexiteit en onzekerheid overheerst, is dit nochtans heel essentieel! Waarom? Wel, stel jezelf even de twee volgende elementaire vragen:
  • Creëren we als management team de juiste toegevoegde waarde?
  • Kunnen onze medewerkers meer doen met minder?