Herman Van de Velde

Caroline Ven verlaat ETION

Caroline Ven verlaat ETION als gedelegeerd bestuurder. Ze stond aan het hoofd van de beweging sinds januari 2011. De vernieuwde strategische positionering die ze mee vorm gaf, op het kruispunt van ethiek en economie, wierp zijn vruchten af. Dit resulteerde in een ledengroei van 5 % in één jaar.

De morele kant van het ondernemen

(Trends, 17 maart 2016)

“ETION had ijzersterke rolmodellen: Léon en Antoine Bekaert, Luc Santens, Guido Beazar en de huidige voorzitter Herman Van de Velde. Winst ja, groei ja, altijd performanter en meer druk ja, maar nooit ten koste van de mens, nooit met een asociale of on-ethische opstelling. Ethisch kapitalisme is dus mogelijk, leert ETION, zo besluit Karel Cambien zijn bespreking in Trends van het boek ‘Geëngageerd ondernemen sinds 1925’.