Gino Vijncke

Veranderingen bij ETION

De Raden van Bestuur van ETION hebben na het vertrek van gedelegeerd bestuurder Caroline Ven beslist dat een hervormd directieteam de operationele leiding van de organisatie zal waarnemen: Gino Vijncke (algemene leiding, ledenbeweging, aanbod en denktankoverleg), Serge Huyghe (ledenbeheer, communicatie, administratie en IT) en Gizy Lamaire (HR, financiën, gebouwen en Synergia vzw).