Geert Janssens

Geert Janssens (1968) is hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen. Hij publiceerde vooral rond macro-economische onderwerpen, de financiële crisis en bedrijfsfinanciering. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit.
Volg Geert op twitter.

 

B-attest voor België

Twee gezaghebbende internationale instellingen hangen in hun recentste rapport over ons land een gemengd beeld op van onze sociaal-economische realiteit. Zowel in The Economic Survey of Belgium van de OESO als in het Staff Report van het IMF is de ondertoon dezelfde. Globaal krijgt het beleid een voldoende maar tussen de regels door weerklinkt scherpe kritiek op het gebrek aan ambitie en lange termijn perspectief. In schoolse termen zou je kunnen spreken van een B-attest. Om tot het kruim van de ontwikkelde wereld te blijven behoren, zal leerling België serieus harder moeten gaan werken. Zo niet komt de toekomstige welvaart in het gedrang. Download de nota [PDF, 2 blz., 34kb]  

De cirkel van de armoede

Wereldwijd leven meer dan 1 miljard mensen onder de armoedegrens van 1 dollar. De lijst van landen die er zelfs niet in slagen de meest rudimentaire fase van ontwikkeling door te maken en hun bevolking te voorzien van de meest elementaire basisbehoeften, lijkt dan ook eindeloos lang. Wat daarbij opvalt is dat maar weinig Afrikaanse landen de sprong naar een beter bestaan weten te volbrengen. We zoeken de verklaring in twee werken die elk op zich staan maar in hun genre toch wel uitschieten. Het eerste is een meeslepend verhaal over Afrika gebaseerd op persoonlijke ervaringen en anekdotes van de auteur. Het tweede is een verzameling wetenschappelijke artikels over armoede in de wereld. Download het artikel [PDF, 5 blz., 28 kB]

Mathemagie met de CRB (06/02/2007)

Volgens de zonet vrijgegeven OESO-cijfers bedraagt de loonmarge voor de komende twee jaar slechts 4,65%. Dit is een stuk minder dan de 5,5% die de CRB enkele weken geleden nog naar voren schoof als richtcijfer voor de zopas afgelopen sociale onderhandelingen. De CRB gaat hiermede verder op het pad van de (over) optimistische prognoses en zet alzo de sociale partners op het verkeerde been. Download het artikel [PDF, 5 blz., 50 kB]

Het Gele Gevaar

In wielertermen gesproken bedraagt de voorsprong van het westen inzake rijkdom tientallenminuten maar het tempo waarmee China ons inhaalt is al even indrukwekkend. De inhaalrace van de Chinezen is nog een flink stuk spectaculairder dan de - ondanks alles - historische rit van Floyd Landis in de jongste editie van de Ronde van Frankrijk. Ook de parallel met doping is gepast. Met een ondergewaardeerde munt, een schrijnend gebrek aan democratie en een risicovol financieel beheer, worden de prestaties van de Chinese economie kunstmatig opgedreven. Of de straffeloosheid nog van lange duur is valt af te wachten. Vooralsnog vangen antidopingcontroles bot. Zolang de wereldeconomie fors blijft groeien blijven de risico's overigens binnen de perken.

Processie van Echternach

Het Belgische concurrentievermogen: twee vooruit, drie achteruit Met drie stappen voorwaarts gevolgd door twee achterwaarts vordert men in de jaarlijkse processie van Echternach op een erg moeizame wijze. Inzake de beleidsinspanningen om het internationaal concurrentievermogen van de Belgische economie aan te scherpen, roept de vergelijking met die processie van Echternach eigenlijk nog een té flatterend beeld op. Download de nota [PDF, 38blz., 440kb]

De AZERTY-toets

Deze paper is het tweede deel van een tweeluik naar het lentecongres van het VKW toe. De buitenlandse verkenningen spitsen zich finaal toe op vier landen, nl. Ierland, Duitsland, Zweden en Denemarken.

A Brave New World

Johan Van Overtveldt en Geert Janssens doorprikken het hip-hip-hoera sfeertje dat de afgelopen jaren in ons land is ontstaan. De gelijkenis met de leegheid daarvan zoals die in de roman ‘Brave New World’ van Aldous Huxley wordt beschreven, is zeer treffend. Toegepast op de Belgische sociaal-economische situatie, stellen de auteurs vast dat ons land zwak presteert en dat er zich in het zog van die leegheid een sluipend proces van verval heeft ingezet.   Download de nota [PDF, 100 blz., 3.460 kB]

Naar een verstandiger mobiliteitsbeleid? (13/09/2005)

Waals minister van mobiliteit Michel Daerden lanceerde vorige week een plan om vanaf 1 januari 2006 een wegenvignet van 25 euro in te voeren op Waalse snelwegen en grote gewestwegen. Indien de andere deelregio’s niet zouden meedoen met het systeem dan zouden Vlamingen en Brusselaars binnenkort moeten betalen indien ze ´de grens´ naar Wallonië oversteken. Inmiddels werd Daerden teruggefloten wat de eenzijdige invoering betreft. De idee om met de gewesten onderling afspraken te maken voor het invoeren van een vignet op Belgisch niveau blijft bestaan. Op zich kan VKW Metena zich terugvinden in een beleid dat de het wegverkeer duurder maakt. Eerder dit jaar brak Prof. Bruno De Borger in een beleidsnota van VKW Metena een lans voor rekeningrijden op onze autostrades alsook het invoeren van een kilometerheffing voor het vrachtverkeer zodoende ook buitenlandse trafiek zou bijdragen tot het betalen van de schade en de kosten die het op ons wegennet aanricht (Beleidsnota nr. 9, zie ook op onze website). Een wegenvignet is niet de beste maar toch alvast een eerste stap in die richting.

Wie zal de betaalbaarheid van de vergrijzing betalen? (21/06/2005)

De kosten van de vergrijzing bezorgen onze beleidsmakers hoe langer hoe meer grijze haren. Afgelopen week berekende de Studiecommissie voor de Vergrijzing ons voor dat deze kosten naar boven moeten worden herzien. Dat gebeurt al voor het derde jaar op rij waardoor de ingeschatte omvang in evenveel tijd bijna verdubbelt. Hoe zou dat toch komen, kan men zich afvragen? Wat is de kans dat er in de toekomst nog opwaartse herzieningen moeten volgen? In een verhelderende nota legt VKW Metena haarfijn uit wat er schort aan de veronderstellingen van het Planbureau en de Vergrijzingscommissie die maken dat de kosten serieus worden onderschat. Download de nota [PDF, 21 blz., 172 kB]