Geert Janssens

Geert Janssens (1968) is hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen. Hij publiceerde vooral rond macro-economische onderwerpen, de financiële crisis en bedrijfsfinanciering. Daarnaast is hij bestuurder in de non-profit.
Volg Geert op twitter.

 

Eerlijke waarborgen

Oude bankierswijsheid zegt dat je geen kredieten toekent op basis van een waarborg. Je moet als geldschieter geloven in een project. Zakelijke of persoonlijke waarborgen mogen niet het verschil maken. Tot zover de wijsheid, want in de praktijk zien we net het omgekeerde. Vooral familiale bedrijven worden gesommeerd tot het verstrekken van waarborgen, vaak dan nog persoonlijke.

Bonussen hebben wel degelijk nut

Hoge bonussen zijn tegenwoordig een makkelijk te raken schietschijf. In al dat populisme dreigt de essentie evenwel verloren te gaan. Nochtans hebben bonussen wel degelijk nut indien ze op de juiste manier worden ingezet. De link met het resultaat op lange termijn moet centraal staan en precies daar wil het in de praktijk nogal eens wringen.

Het stagflatiespook

Een opstoot van de inflatie zou ook de rente voor bedrijfskredieten in de hoogte jagen. Om te weten waaraan we ons moeten verwachten, kijken we even mee in de glazen bol van de centrale bankiers. Die baseren hun beleid onder meer op de 'Taylor rule'. Dit is een harde vuistregel die John B. Taylor in 1993 bedacht.

Duurzame openbare financiën

Hoe slecht staat België er nu eigenlijk voor? Is het terecht dat we als één van de meest solvabele landen van de wereld toch steeds meer in het vizier van speculanten en ratingbureaus komen te liggen? Blijkbaar wordt gevreesd dat liquiditeitsproblemen onze nochtans sterke financiële positie snel onderuit kunnen halen. Precies daarom moet ons begrotingshuiswerk een pak ambitieuzer.

Meer innovatie?

In deze beleidsnota vertrekken we van de hypothese dat klassieke creativiteitsbenaderingen zich sterk focussen op ideeëngeneratie en de eraan gekoppelde communicatieve vaardigheden. Daardoor riskeren ze om de reële implementatie van verandering uit het oog te verliezen. Dit uit zich onder meer in door groepsdynamiek aangestuurde ‘innovation killers’ die zich manifesteren op alle niveaus.

Bruto Nationaal Geluk

Toen Richard Layard in 2005 zijn boek 'Happiness' uitbracht, kon hij wellicht zelf niet vermoeden dat zijn bijdrage zo'n grote weerklank zou krijgen. Layard vestigde de aandacht op het feit dat het geluksniveau vanaf 10.000 dollar jaarinkomen nog nauwelijks stijgt met een verdere toename van de welvaart (zie figuur). Vanaf dat niveau speelt vooral het relatieve rijkdomgevoel dat mensen krijgen wanneer ze meer verdienen dan hun familie, buren of vrienden. (Deze bijdrage verscheen ook in Ondernemen, het ledenblad van VKW)