Dirk Callens

Versoepeling van het vennootschapsrecht

De regering heeft in een Koninklijk Besluit van 8 oktober 2008 een aantal mechanismen uit het wetboek van vennootschappen versoepeld. Deze wijzigingen zijn ingevoerd om te voldoen aan de Europese richtlijn 2006/68/EG, maar komen, gezien de economische crisis, op een welgekomen moment. Deze regels kunnen door vennootschappen immers worden toegepast omwille van bedrijfseconomische of fiscale overwegingen en zijn in staat om de efficiëntie en competitiviteit van vennootschappen te verhogen. Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd en hebben betrekking op de naamloze vennootschap (NV) als op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) en gaan in vanaf 1 januari 2009.

Leningen via het Participatiefonds

Het Participatiefonds is een openbare kredietverstrekker die de toegang tot bankkrediet kan versoepelen. Deze kredieten zijn beschikbaar voor zelfstandigen, kleine ondernemingen, beoefenaars van vrije beroepen en starters, inclusief werkzoekenden die een eigen zaak willen opstarten. Jaarlijks worden er ongeveer 2500 ondernemers geholpen bij de start, groei of overname van hun bedrijf. Naast kredietverstrekking is het KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van KMO) gehuisvest binnen het Participatiefonds en deelt de organisatie knowhow met andere organisaties.