Dirk Callens

Belgacap, de aanvullende kredietverzekering met staatswaarborg voor ondernemingen

De financiële crisis, en daaraan gekoppeld de economische crisis, zorgt voor een opvallende toename van wanbetalingen. Tal van bedrijven komen niet in moeilijkheden door een daling van de vraag naar hun producten of diensten, maar wel door het feit dat velen moeten wachten op de betaling van hun uitgeschreven facturen, als ze überhaupt wel betaald worden.

Invoering tijdelijke werkloosheid voor bedienden

De economische crisis laat zich al geruime tijd in alle sectoren van onze economie gevoelen. Het was voor de federale regering dan ook noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen zodat zoveel mogelijke structurele ontslagen in de getroffen sectoren vermeden kunnen worden. Voor arbeiders en bedienden gaat het concreet om drie uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen die toelaten de arbeidsprestaties te verminderen en in deze tijden van crisis zoveel mogelijk ontslagen te vermijden. De regeling voor de arbeiders en bedienden zal ingaan op 1 juli 2009 en van kracht zijn tot 31 december 2009 (nu verlengd tot 30 juni 2010, zie infra). Het federale kernkabinet heeft immers op 15 december 2009, ondanks het verdeelde advies van de Nationale Arbeidsraad, beslist om het systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden met zes maanden te verlengen tot 30 juni 2010. En dit was niet de enige maatregel die werd genomen. Ook de tijdelijke crisis-arbeidsduurvermindering en het crisistijdskrediet werden met zes maanden verlengd.

Mogelijke gunstmaatregelen van de fiscus

In het kader van het economisch herstelplan, genaamd “Relanceplan: herstel het vertrouwen”, heeft de federale regering een aantal fiscale maatregelen genomen teneinde financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en ondernemers. Zo hadden we het een aantal topics terug over de mogelijkheid voor bedrijven om de betaling van hun bedrijfsvoorheffing uit te stellen. Sinds de Economische Herstelwet van 27 maart 2009 is deze mogelijkheid ook wettelijk geregeld.

Het overbruggingskrediet van de Vlaamse overheid

Vlaamse overbruggingspremies laten toe dat ondernemingen hun personeel minder lang laten werken, zonder dat deze veel koopkracht moeten inleveren. Al 1400 werknemers, van in totaal 34 bedrijven hebben al beroep gedaan op deze overbruggingspremies, aldus De Standaard van 6 april. De overheid hoopt op deze manier tegemoet te komen aan ondernemers die zich geconfronteerd zien met een vraaguitval en willen besparen op loonkosten zonder werknemers te ontslaan. Deze  bijkomende financiële inspanning is evenwel enkel beschikbaar  voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering die hun arbeidstijd vrijwillig verminderen en is van tijdelijke aard. In dit artikel leggen we uit hoe deze overbruggingspremies precies werken.

Nieuwe wet continuïteit van de ondernemingen

De financiële crisis is duidelijk overgegaan in een economische crisis. In 2008 waren er meer faillissementen dan ooit en de eerste vooruitzichten geven aan dat in 2009 dit trieste record nog zal verpulverd worden. Tot voor kort hadden falende ondernemingen in België enkel de keuze om over te gaan tot een gerechtelijk akkoord of faillissement. Waar de wetgever reeds een tijdlang tot het besef was gekomen dat ondernemingen in moeilijkheden een ruimere waaier aan wettelijke pistes nodig hebben om hun problemen op een adequate wijze te kunnen aanpakken, heeft de economische crisis dit proces in een stroomversnelling gebracht.

Invoering van het betalingsbevel voor onbetaalde facturen

Ondernemingen gaan maar al te vaak ten onder door wanbetalingen van debiteuren. Op 11 februari 2009 berichtte de Tijd dat één factuur op de twee niet op de vervaldag wordt betaald en dat de Belg bij de slechtste betalers in Europa behoort. Volgens middenstandsorganisaties zouden elk jaar maar liefst 2.000 zelfstandigen en bedrijven failliet gaan omdat hun klanten hun facturen niet (tijdig) betalen. Ook in de Trends Top 30.000 enquête komt dit pijnpunt sterk naar voren. Naarmate deze crisis zich uitdiept, zullen meer en meer ondernemingen hiermee geconfronteerd worden. Wanbetalingen door klanten resulteerden tot voor kort in een gerechtelijke procedure. Vermits de gerechtelijke procedure meestal traag werkt en kostelijk is, blijkt dit zeker geen efficiënte oplossing te zijn. Het op handen zijnde betalingsbevel voor onbetaalde facturen zou hier verandering in moeten brengen.

Subsidies via de kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille heeft de Vlaamse overheid de opvolger van de BEA-maatregel (Budget voor Economisch Advies) en de vroegere opleidings- en adviescheques geïntroduceerd. Deze steunmaatregel blijft hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij kmo’s. De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.