Dirk Callens

Ondernemen en de wetgeving

Sinds het uitbreken van de financiële crisis heeft de overheid, Vlaams, federaal en Europees, een aantal maatregelen getroffen om ondernemers in ademnood tegemoet te komen. Aangezien het moeilijk is om door het bos de bomen nog te zien, lijsten we de belangrijkste maatregelen op.

De Kredietbemiddelaar voor ondernemingen

Nu de uitbreiding van de Winwinlening er zit aan te komen, waarover later meer, is het interessant even stil te staan bij de wijze waarop ondernemingen trachten externe financiering te bekomen. Dat dit op zich niet meer voor de hand liggend is, zal niemand ontkennen. Een aantal ondernemingen zullen zelfs helemaal geen financiering meer kunnen vinden, met alle niet gewenste gevolgen van dien. Er bestaat echter hulp voor die ondernemingen, namelijk de Kredietbemiddelaar voor ondernemingen.

De Vlaamse Gigarant-waarborgregeling voor ondernemingen

Zoals ondertussen geweten, bezorgt de economische crisis intussen ook gezonde bedrijven serieuze kopzorgen als het op kredietverlening aankomt. Banken zijn minder snel geneigd kredieten toe te kennen en hun kredietvoorwaarden werden aanzienlijk verstrengd. Ook de kredietverstrekking van relatief grote investeringsbedragen blijkt aanzienlijk moeilijker te zijn dan voorheen. Het is in dat kader dat de Vlaamse regering in 2009 ‘Gigarant’ lanceerde. Deze tijdelijke ad hoc crisiswaarborgregeling waarborgt een traditionele investeringslening en/of werkkapitaallening met een waarborgbehoefte van meer dan 1,5 miljoen euro en met een maximale looptijd van vijf jaar. De crisiswaarborgen moeten vóór  31 december 2010 worden toegekend.

Aanwervingsplan voor jongere en oudere werklozen

Teneinde twee kwetsbare groepen van onze arbeidsmarkt in de huidige crisis bij te staan, heeft Minister van Werk, Joëlle Milquet, een aanwervingsplan opgezet om zowel onze jongere als onze oudere werklozen sneller aan een baan te helpen. Om het in de woorden van onze Minister van Werk  te zeggen, is het de bedoeling om deze stimulatie door middel van een ‘massale vermindering’ van de loonkosten in te voeren. De bedoeling is immers om de kost van hun aanwerving drastisch te beperken via een activering van hun werkloosheidsuitkering.

De waarborgregeling van De Participatiemaatschappij Vlaanderen

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt allereerst een waarborgregeling aan. Concreet willen ze tegemoet komen aan projecten die ontvankelijk worden verklaard voor banken, maar als te risicovol worden aanvaard door een gebrek aan waarborgen. In dat geval kan de PMV, tegen een redelijke vergoeding, deze waarborgen verschaffen. De bank heeft de mogelijkheid om 75% van het krediet te laten waarborgen bij de PMV.

Nieuwe vennootschapsvorm: starters-BVBA

Teneinde de drempel tot het ondernemerschap te verlagen heeft de federale ministerraad besloten tot de invoering van een nieuwe bedrijfsvennootschap op maat van jonge starters. Het gaat om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor starters, ook wel starters-BVBA (S-bvba) genaamd. Op het eerste zicht heeft deze vennootschapsvorm veel weg van de Britse Limited.