Dirk Buyens

Blind date!? Het psychologisch contract als uitdaging voor HRM

Zowel de werknemer als de werkgever hebben bij het ondertekenen van een ‘klassiek arbeidscontract' tal van ongeschreven en onuitgesproken wederzijdse verwachtingen. Dit ruimer geheel van aspiraties vat mensamen onder de noemer ‘psychologisch contract'. In deze beleidsnota schetst het onderzoeksteam van Prof. Dirk Buyens (Vlerick Leuven Gent Management School) de contouren van dit contract. Er wordt ook een geschikte HR aanpak aangeboden om deze ‘blind date' ingoede banen te leiden. Download de nota [PDF, 32 blz., 360kb]