De Tijd

'Don't mention the war!'

Column van Caroline Ven (De Tijd, 16 mei 2012) De afgelopen week leek Europa in een rollercoaster te zitten. Na de Griekse verkiezingen is gebleken dat de bevolking de opgelegde besparingen niet zomaar slikt. Daarmee komt de noodzakelijke financieringslijn voor het land in gevaar en dreigt het zelfs uit de eurozone te vallen.

Dweep niet met staatskapitalisme

Column van Caroline Ven (De Tijd, 18 april 2012) Wordt het Westen binnenkort met huid en haar opgepeuzeld door een meedogenloos staatskapitalisme? Opkomende landen, waaronder de BRICs, bedienen zich nadrukkelijk van een maatschappijordening waarbij de staat de eerste viool speelt. Ik denk hierbij ook aan het gemak waarmee door de staat gecontroleerde 'sovereign wealth'-fondsen zich stevig inkopen in westerse beursgenoteerde bedrijven. Het schrikbeeld van een walk-over is evenwel onterecht. Die landen lopen vroeg of laat aan tegen de grenzen van hun model.

De strijd tegen de sociale fraude is meer dan een buzzwoord

Opiniebijdrage van Caroline Ven (De Tijd, 28 februari 2012)        De begrotingscontrole is weer volop aan de gang. Zonder bijkomende ingrepen halen we de door Europa opgelegde begrotingsdoelstelling niet. Oorzaak is de tegenvallende economische groei. Uiteraard is dat geen goed nieuws. De vorige begrotingsmaatregelen zijn amper verteerd. Er is weinig draagvlak voor nog maar eens een lastenverhoging.

Leiderschap

Column van Caroline Ven (De Tijd, 18 januari 2012) Eén jaar na mijn start bij VKW als gedelegeerd bestuurder stoot ik in een van mijn kasten op een oude VKW-bladwijzer met daarop tien principes van goed leiderschap: integriteit, langetermijndoelstellingen nastreven, vertrouwen opbouwen, deugdelijk bestuur, verantwoordelijkheid, eigenbelang loslaten,... Stuk voor stuk nuttige aanbevelingen, zeker nu duidelijk is dat het economisch model van de jongste decennia heeft gefaald.