De Tijd

We hadden het nog nooit zo goed

Column van Caroline Ven (De Tijd, 17 december 2014) Bij een terugblik op wat 2014 bracht, moet ik vaststellen dat er een vervreemding is ontstaan tussen perceptie en realiteit. Toegegeven, er staan wel wat hervormingen op de plank die velen onder ons zullen voelen. Maar wat zich nu in sommige politieke discoursen en media afspeelt, is toch erg sloganesk. Ik stel vast dat het daarbij aan enig historisch perspectief ontbreekt.

Het 'algemeen' belang en ik

Er moeten fundamentele hervormingen komen onder meer in de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid, in het energiebeleid, om maar te zwijgen van het mobiliteitsdossier. Enkel door de zaken grondig aan te pakken kunnen er zowel saneringen doorgevoerd worden als zaadjes gelegd voor nieuwe groei.

Hervorming en modernisering onderwijs toespitsen op leren leren en sociale mobiliteit

Opiniebijdrage van Geert Janssens (De Tijd, 25 juli 2014) Het onderwijsluik in het Vlaams regeerakkoord bevat veelbelovende aanknopingspunten. Dat er wordt ingezet op scholenbouw en op een rationalisatie van studiekeuzes is positief. De vraag is echter of ons onderwijs nog is toegespitst op de noden van deze tijd, waarin kennisverwerving neerkomt op leren leren en sociale mobiliteit mogelijk maken.