De Tijd

Peeters II: highbrow, low budget

Zoals bij elk regeerakkoord staat ook de kadertekst van Peeters II vol highbrowbeschouwingen en stellen de protagonisten het geheel als historisch voor. Een grondige analyse van het akkoord leert dat het potentieel daartoe zeker aanwezig is, maar alles staat of valt met het financiële plaatje. En dat is in de gegeven omstandigheden niet bepaald krachtig ingevuld.

Loonmassa stijgt sneller dan bbp

De lonen van de werknemers zijn voor het eerst in vijf jaar sneller gestegen dan het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Het loonaandeel in het bbp groeide van 49,95 procent in 2006 tot 50,5 procent in 2007. Het aandeel van het bruto-exploitatieoverschot (vooral bedrijfswinsten) en de belastingen op productie en invoer daalde tot 38,1 en 11,4 procent.