De Standaard

Werkgevers: petitiecampagne

Elf werkgeversorganisaties steunen een imago-offensief door (en voor) ondernemers. Wat? Nationale mediacampagne, met advertenties in kranten en weekbladen en een online petitieactie. Wie? Het initiatief wordt onderschreven door een breed front van federale en regionale werkgeversorganisaties, ook uit de non-profit, onder leiding van het VBO. Voorts gaat het om Unizo, Agrofront, UCM, Voka, UWE, Beci, Unisoc, AAV, VKW en VKW Limburg.

Van Rompuy kon beter

Johan Van Overtveldt is niet onder de indruk van de beleidsverklaring van premier Herman Van Rompuy (CD&V). 'De kans om de crisis aan te wenden om lang uitgestelde structurele hervormingen nu door te voeren, is vrijwel compleet gemist.'

Ondernemers in crisis zoeken steun bij VKW en bij elkaar

ANTWERPEN - Het VKW is geen klassieke werkgeversfederatie, genre Voka, die in 'Brussel' de belangen van haar aangesloten leden verdedigt bij de politieke beleidsmakers of in het sociaal overleg met de vakbonden. In het VKW ligt de nadruk op inhoudelijk studiewerk en op de informele netwerking tussen de leden-ondernemers. Daarbij gaat veel aandacht naar de psychologische en ethische aspecten van het ondernemen.