De Standaard

Tegen de jaloeziecultuur

Gedelegeerd bestuurder Caroline Ven werd door 'De Standaard' geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van haar nieuw boek ‘Duurzame Economie. Een warm pleidooi voor kapitalisme.’ Ze benadrukt hierin een tegengewicht te willen vormen tegen het antikapitalistisch sentiment dat na de crisis ontstond.

Vrouwenklus voor de werkgever

Opiniebijdrage van Caroline Ven (De Standaard, 30 augustus 2012) Zonder concrete daden zullen bepaalde rollenpatronen zeer moeilijk bestreden worden. Naar aanleiding van de conclusies van een recent VUB-onderzoek dat moeders minder uitdagende banen toegeschoven krijgen, reageerde Katlijn Malfliet in deze krant met de nodige verontwaardiging (DS 28 en 29 augustus). Zij roept werkgevers op om de onderneming van de toekomst vorm te geven. Waarbij vrouwen moeder kunnen worden en dit kunnen combineren met een uitdagende job én niet-discriminerende verloning.

Website leert jezelf beter te kennen

(De Standaard, regio Vlaams-Brabant/Brussel, 15 december 2011) Op de nieuwe gratis website www.verkenjezelf.be kan iedereen zijn zelfkennis vergroten. De site is een initiatief van VKW-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de VDAB. Ze kwamen tot de vaststelling dat er vaak foute studie-, beroep-, of loopbaankeuzes worden gemaakt, vaak ten gevolge van een gebrek aan kennis van de eigen talenten.