Caroline Ven

Paniek in de boardroom

Naar aanleiding van de emissiefraude bij Volkswagen vraagt Caroline Ven zich af of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan de bedrijfscultuur binnen een organisatie. Een cultuur die problemen niet onder de mat veegt, zelfs al is het niet evident. Is er voldoende vertrouwen en openheid om het onderwerp op de tafel van onze raden van bestuur te leggen?

Inactieven

Column van Caroline Ven (De Morgen, 23 mei 2014) 32 procent van de Belgische bevolking op arbeidsleeftijd werkt niet en zoekt ook geen werk (meer). Ruim één miljoen mensen die al dan niet definitief verloren zijn voor de arbeidsmarkt.

Onze wens voor 2014

Wie er tijdens de jongste Outlook-sessies bij was, weet het inmiddels. Ook in 2014 zal de economische toestand nog niet rooskleurig zijn. De groei is nog te bescheiden om een echte boost te geven aan jobcreatie of aan het herstel van de overheidsfinanciën. 'Maar moet dat dan per se?', is een vraag die we soms horen opduiken. Moet het alsmaar meer zijn?

Luc Tack slaat spijkers met koppen

Opiniebijdrage van Caroline Ven (De Morgen, 1 maart 2013) Luc Tack, de topman en eigenaar van de Ieperse weefgetouwenfabrikant Picanol, pleitte gisteren in De Tijd voor een modernisering van het sociaal model. Tack sloeg enkele spijkers met koppen. Nog belangrijker is dat hij in zijn eigen bedrijf blijkbaar ook de daad bij het woord wil voegen.

Beste wensen voor 2013

Bij de start van een nieuw jaar hoort traditiegetrouw een terugblik en een wens voor wat komen zal. Het is alvast onze wens dat de vertrouwensbreuk tussen heel wat maatschappelijke actoren het afgelopen jaar, kan omgezet worden in een vernieuwde, positieve dialoog.