Workshop Werken met waarden

Datum: 
donderdag, 03-06-2021

In deze ETION-training leer je hoe je, als bedrijfsleider of verantwoordelijke, op een fundamentele maar ook concrete manier aan de slag kan met waarden op de werkvloer. Bedrijfscultuur en waarden situeren zich in de onderstroom van organisaties. Op zichzelf niet altijd tastbaar, maar wel bepalend voor wat er aan de oppervlakte gebeurt. Zoals in gedrag, keuzes, omgangsvormen en de resultaten van medewerkers én leidinggevenden. De cultuur en waarden van een organisatie zijn de organisatie. Wie hier verandering in wil zien, moet dus beginnen bij wat onder de waterlijn speelt.

De workshop bestaat uit twee dagsessies van 9.30 tot 16 uur, op donderdag 3 & 10 juni 2021. In de eerste module ligt de focus op het verkrijgen van helderheid en betrokkenheid in het werken met waarden. De tweede sessie focust op het vertalen van organisatiewaarden naar actie.

We hanteren een groepsdynamische aanpak waarin we zoveel mogelijk met de praktijkervaringen van de deelnemers werken. Een verhelderend begrippenkader en flexibele werkvormen doen de rest.


Module 1: waarden onder woorden (donderdag 3 juni, 9.30u - 16u)

  • Wat zijn waarden en wat kunnen deze betekenen voor organisaties?
  • Hoe creëer ik meer betrokkenheid bij de waarden in mijn organisatie?
  • Wat is mijn rol als leider in het werken met waarden?


Module 2: waarden voorbij de woorden (donderdag 10 juni, 9.30u - 16u)

  • Hoe vertalen we waarden naar de dagelijkse praktijk?
  • Hoe kunnen we het toepassen van onze waarden meer ondersteunen?
  • Wat zet waarden onder druk en gaan we hiermee om?

Doelgroep: Deze training is gericht op bedrijfsleiders, directieleden en teammanagers met verantwoordelijkheid op vlak van bedrijfscultuur, cultuurtransformatie en/of waardenmanagement.


Voor al onze events in het voorjaar garanderen we dat ze enkel doorgaan indien dit op een veilige manier kan. Hierdoor kan het zijn dat het format aangepast wordt.

 

Programma: 
Inschrijven kan enkel voor de reeks van 2 sessies, zoals hierboven beschreven.
Prijs:
€ 1.200 pp (excl. btw), incl. documentatie, hand-outs, catering
Voor leden en niet-leden
Locatie:
De Heerlijckyt van Elsmeren

Weg op Halen 2
3450 Geetbets

Spreker(s):
Partner(s):

Vragen?