Workshop Participatief en Coöperatief Ondernemen

Datum: 
donderdag, 21-02-2019


Participatief ondernemen is geen techniek maar een wijze van ondernemen. Het is een concept dat gericht is op het ondernemingsbelang. Neem je medewerkers voor eigenaars en ze zullen handelen als eigenaars, is het duidelijke streefdoel. Maar hoe bereik je dat doel binnen de specifieke context van jouw onderneming? Welke pistes zijn beschikbaar, en hoe bewandel je ze best? In een workshop van twee halve dagen trachten we een aantal vragen helder te krijgen. 

Sessie 1: donderdag 21 februari 2019, 12.30u - 19.00u
Tijdens het eerste deel focussen we ons op het waarom. Vanuit welke invalshoek zou participatie uw onderneming of organisatie iets kunnen bijbrengen? Welke doelstellingen beoogt u te bereiken: meer winst, tevreden werknemers, snellere adaptatie, veilig stellen opvolging,…? Past het concept van participatief ondernemen in de strategische missie en visie van uw organisatie of dienen we die eerst bij te sturen? Waar wil u naartoe?

Sessie 2: donderdag 28 februari 2019, 12.30u - 19.00u
In een tweede deel focussen we ons op het hoe, op de concrete invulling van participatief ondernemen binnen uw organisatie. Welke pistes kan u bewandelen? We staan stil bij enkele financieel-juridische aspecten alsook de fiscale gevolgen. Verder denken we na over de management- en leiderschapsstijl die nodig is om uw participatieve/coöperatieve ambities kracht bij te zetten. Op het einde van de workshop hebben de deelnemers de grote lijnen van een implementatieplan duidelijk voor ogen.

Doelgroep: leden van directie of management

Programma: 
Inschrijven kan enkel voor de reeks van 2 sessies, zoals hierboven beschreven.
Prijs:
980 euro pp (excl. btw) incl. documentatie, handouts, catering
Voor leden en niet-leden
Locatie:
het ETION-gebouw

Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk

Vragen?