*VOLZET* Bedrijfsbezoek Leuven Centraal & CellMade

Tewerkstelling in de gevangenis
Datum: 
vrijdag, 18-10-2019


Bijna alle gevangenen komen op een dag weer vrij en dan hebben we als samenleving opnieuw met hen te maken. De vraag is dan: hoe willen we dat ze vrijkomen? De veiligheid van onze samenleving staat of valt bij gevangenisstraffen die het beste in mensen versterken en een einde maken aan criminaliteit. Een degelijk en efficiënt reïntegratiebeleid is daarom een maatschappelijke plicht. Werk binnen en buiten de muren is hierin een cruciale factor.

We laten je kennismaken met de werkgelegenheid in de gevangenis van Leuven. Na een korte inleiding door de gevangenisdirecteur getuigt ook een jobcoach over haar ervaring.

  • De Leuvense centrale gevangenis bestaat sinds 1860 en is bedoeld voor strafuitvoering. Er heerst een regime dat aangepast is aan een langdurig verblijf. De veroordeelden kennen een opendeurregime.
  • Cellmade staat in voor een toereikend aanbod aan arbeids- en beroepsopleidingen voor gedetineerden binnen het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichringen (DG EPI) met het oog op een optimale terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij.
  • Groep Intro werkt tijdens de detentie aan competentieversterking en aan de voorbereiding op herintegratie, o.a. met het oog op werk. Het ontdekken en herwaarderen van talenten staat hierbij centraal.

Het aantal plaatsen voor dit bezoek is beperkt, daarom worden max. 2 personen van hetzelfde bedrijf toegelaten.

Gelieve bij inschrijving je RIJKSREGISTERNUMMER door te geven.

Programma: 
10.30 uur: Ontvangst (identiteitskaart meebrengen!)
11.00 uur: Kennismaking met Centrale Gevangenis Leuven, CellMade en Groep Intro
12.00 uur: Groepsgesprek tijdens broodjeslunch
12.45 uur: Rondgang afdelingen CellMade – mogelijkheid tot dialoog met gedetineerden
14.00 uur: Einde rondgang
Prijs:
€ 40 pp (excl. btw)
Enkel voor leden
Locatie:
Gevangenis van Leuven

Geldenaaksevest 64

3000 Leuven

Spreker(s):
Partner(s):

Vragen?

Sofie Steyaert
T 0486 95 14 86