**GEANNULEERD** Het ziekteverzuim in Vlaanderen neemt toe

Hoe kunnen we dit samen aanpakken?
Datum: 
donderdag, 02-04-2020

ETION volgt de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verdere verspreiding van het Cornonavirus te voorkomen. We hebben dan ook beslist deze activiteit te annuleren.

Ondanks vele inspanningen blijft het ziekteverzuim toenemen. Is deze tendens nog te keren? Op donderdag 2 april nodigen ETION, IDEWE, Domus Medica, CM en Mediwe je uit om samen naar oplossingen te zoeken.

De avond wordt ingeleid door arbeidsarts dr. Godewina Mylle van IDEWE. Zij zal de recente ontwikkelingen toelichten inzake de aanpak van ziekteverzuim en zal met enkele voorbeelden aantonen dat samenwerking loont.

Ziekteverzuim en re-integratie pak je best stapsgewijs aan in overleg met alle betrokkenen: de werknemer, de werkgever, huisarts, controlearts, arbeidsarts en adviserend arts van het ziekenfonds. Ze zijn allen aanwezig op het dinergesprek zodat boeiende ervaringsuitwisseling gegarandeerd is.

Tijdens dit dinergesprek worden voorzien we een heerlijk menu en is er uiteraard voldoende ruimte om in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar samenwerking en wederzijdse inspiratie.

Godewina Mylle is arbeidsarts bij IDEWE en actief in de ziekenhuissector. Ze is gespecialiseerd in re-integratie van langdurig zieken en heeft in 2017 het certificaat Disability Management Professional (CDMP) bij het RIZIV behaald. Daarnaast is ze ook wetenschappelijk medewerkster van de afdeling Kennis, Informatie en Research van IDEWE, waarbij ze instaat voor de dataverwerking van onder andere de re-integratiegegevens.

Programma: 
19.00 uur: onthaal
19.30 uur: dinergesprek met Godewina Mylle over verzuim en re-integratie
22.00 uur: einde
Prijs:
€ 95 (excl. btw)
Voor leden en niet-leden
Locatie:
De Casteleer

Pastorijstraat 38

2460 Kasterlee

Spreker(s):
Partner(s):

Vragen?

Britt De Weirt
T 03 829 25 05