**GEANNULEERD** Bedrijfsbezoek gevangenis Oudenaarde

Datum: 
vrijdag, 27-03-2020

ETION volgt de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verdere verspreiding van het Cornonavirus te voorkomen. We hebben dan ook beslist deze activiteit te annuleren.

Bijna alle gevangenen komen op een dag weer vrij. De veiligheid van onze samenleving staat of valt bij gevangenisstraffen die het beste in mensen versterken en een einde maken aan criminaliteit. Een degelijk en efficiënt reïntegratiebeleid is daarom een maatschappelijke plicht. Werk binnen en buiten de muren is hierin een cruciale factor. Op 27 maart laten we je graag kennismaken met de werkgelegenheid in de gevangenis van Oudenaarde.

Deze gevangenis dateert van 1919 en is één van de laatste gevangenissen die volgens het Ducpétiauxmodel (stervorm) werd gebouwd. De inrichting biedt plaats aan 132 gedetineerden. Directeur Pieter Van Caeneghem vertelt een woordje meer over het gevangenisbeleid.

Cellmade staat in voor een toereikend aanbod aan arbeids- en beroepsopleidingen voor gedetineerden binnen de penitentiaire inrichtingen met het oog op een optimale terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. Directeur Tine Verhenne stelt het project graag voor.

Het aantal plaatsen voor dit bezoek is beperkt, daarom worden max. 2 personen per bedrijf toegelaten. Gelieve bij inschrijving je rijksregisternummer door te geven!

Programma: 
12.00 uur onthaal met broodjeslunch
12.45 uur kennismaking met de gevangenis en Cellmade
13.45 uur rondleiding afdelingen Cellmade + mogelijkheid tot dialoog met gedetineerden
15.00 uur einde
Prijs:
€ 60 pp
Op uitnodiging
Spreker(s):
Partner(s):

Vragen?

Birgit Stokx
T 03 829 25 25