Denkers voor doeners

Datum: 
woensdag, 09-09-2020
Zet in kalender


In het hectische ondernemersbestaan draait alles rond snelle beslissingen, 'just in time'-leveringen, groeicijfers,... Ondernemen vraagt veel doe-werk, maar wanneer is er nog eens ruimte voor het diepere denkwerk? Steeds meer mensen voelen de nood om te reflecteren over hun drijfveren en inspiratie, over balans en verdieping. Ook in onze ondernemingen.

ETION en SPES-Forum vzw komen hieraan tegemoet met verschillende initiatieven, waaronder 'Denkers voor doeners'.

In dit traject van 4 bijeenkomsten in kleine groep, vertrekken we telkens vanuit inspirerende teksten van grote denkers. Vervolgens gaan we op basis van deze teksten op zoek naar wat jou als ondernemer inspireert en drijft in leven en werk.

Agenda:

 1. Ayn Rand – de filosofie van het egoïsme (woensdag 9 september 2020)
  De Russisch-Amerikaanse romanschrijfster en filosofe Ayn Rand (1905-1982) wordt zowel gehaat als bejubeld om haar ideeën, maar is zonder twijfel één van de invloedrijkste denkers van de 20ste eeuw. Haar grote succes kwam met de bestsellers The Fountainhead (De Eeuwige Bron, 1943) en Atlas Shrugged (De Kracht van Atlantis, 1957), dat door de lezers van Time Magazine werd uitgeroepen tot het op één na belangrijkste boek van de twintigste eeuw (na de Bijbel).
  Individuele vrijheid is de leidraad in haar werk, egoïsme is voor haar een deugd. Op politiek vlak was zij dan ook een groot pleitbezorger van het laisser-faire-kapitalisme, waarin iedereen handelt op basis van rationeel eigenbelang. Is het objectivisme van Rand, dat mee het neoliberalisme heeft gevormd, vandaag nog actueel?

 2. Günther Anders - antropoloog van het technologische tijdperk (donderdag 19 november)
  Filosoof, schrijver, antropoloog, kunstcriticus, dichter, muziektheoreticus, journalist, moralist, nihilist en activist; de Duits-joodse denker Günther Anders (1902-1992) is niet in een hokje te plaatsen. Maar hoe divers zijn analyses ook zijn, ze draaien allemaal uit op de vaststelling dat de mens niet langer opgewassen is tegen de technische wereld die hij zelf heeft gecreëerd. Er gaapt met andere woorden een grote kloof tussen onze cognitieve en affectieve vermogens enerzijds en ons technisch vermogen anderzijds.
  Vanuit zijn filosofisch hoofdwerk De Geantiqueerdheid van de Mens bekijken we hoe Anders deze basisgedachte verder uitwerkte in zijn techniekfilosofie, zijn mediatheorie en zijn analyse van het atoomtijdperk.

 3. David Graeber - anarchisme met een kleine 'a' (dinsdag 9 februari 2021)
  David Graeber is professor economische antropologie aan de London School of Economics en een bekend economisch activist. Met de publicatie van zijn lijvige boek Debt: the first 5000 years (2011), waarin hij het concept geld en de geschiedenis van schuld onder de loep neemt, braken zijn ideeën door bij een breder publiek. Ook met zijn meest recente werk Bullshit jobs (2018) maakte hij furore. Het schuift de prikkelende stelling naar voren dat het hedendaags kapitalisme onnoemelijk veel zinloze banen creëert en voorziet een theorie om te begrijpen hoe dat komt. Enkele fragmenten uit het werk van deze controversiële auteur zullen gegarandeerd tot nadenken stemmen.

 4. Max Weber – geld en geloof (woensdag 21 april 2021)
  Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) was een Duitse politiek econoom, geschiedkundige, rechtsgeleerde en socioloog. Hij geldt als een van de grondleggers van de moderne sociologie, maar is ook erg bekend om zijn onderzoeken naar het verband tussen religie en kapitalisme.
  In zijn befaamde boek De Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (1920) legde hij een directe link tussen het ascetische, hardwerkende leven van calvinisten en de opkomst van de moderne, kapitalistische economie. Daarmee zette hij zich af tegen de secularisatie-idee, die net stelt dat zij is gegroeid uit verzet tegen haar religieuze verleden. We vertrekken van Webers controversiële stelling om de relatie tussen geld en geloof onder de loep te nemen.

Alle bijeenkomsten vinden 's avonds plaats, van 19 uur tot ca. 22 uur.

Programma: 
Inschrijven kan enkel voor de reeks van 4 sessies, zoals hierboven beschreven.
Prijs:
680 euro pp (excl. btw) incl. documentatie, hand-outs, catering
Voor leden en niet-leden
Locatie:
Campus Kastanjehof

Boechoutsesteenweg 38-40
2540 Hove

Spreker(s):

Vragen?

Britt De Weirt
T 03 829 25 05