Book & Breakfast met Erik Buyst

Het gestolde land. Een economische geschiedenis van België.

Staat de Belgische economie stil?

Om die vraag goed te beantwoorden, moet men het verhaal van de afgelopen eeuw vertellen. Erik Buyst vertelt hoe politici, werkgevers en werknemers hebben gereageerd op de grote en kleine schokken van de geschiedenis. De Belgische economie, die al kreupel uit de Eerste Wereldoorlog kwam, werd steeds meer bepaald door trauma’s uit het verleden, inkapselwoede en immobilisme. Danst België al honderd jaar op een slappe koord?

Erik Buyst, gewoon hoogleraar economische geschiedenis verbonden aan het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven schreef het boek samen met Kristof Smeyers, cultuurhistoricus.

Programma: 
08.00 uur: onthaal
08.15 uur: ontbijt
08.30 uur: voorstelling boek
10.00 uur: einde
Datum: 16-10-2017
Prijs: € 70 (incl. boek, excl. btw)
Enkel voor leden
Locatie:
De Casteleer

Pastorijstraat 38

2460 Kasterlee

Spreker(s)
Erik Buyst
professor KU Leuven
Sponsor(s):

Vragen?

Britt De Weirt
T 03 829 25 51